Điều chỉnh kích thước chữ

Khu Kinh tế Nghi Sơn – đầu tàu kinh tế xứ Thanh

(NB&CL) Khu Kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là một trong 5 KKT trọng điểm để đầu tư phát triển giai đoạn 2013 - 2015 và là một trong 8 nhóm KKT ven biển trọng điểm của cả nước để tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020.

Audio

Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, XVIII xác định là một trong 5 chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu - Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu - Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, KKT Nghi Sơn có 234 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 131.802 tỷ đồng và 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,7 tỷ USD; trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn như: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, 2; Nhà máy xi măng Nghi Sơn; Liên hợp luyện cán thép; các bến cảng...

Giai đoạn 2016 – 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - thương mại dịch vụ đạt 390.413 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 3.713 triệu USD; thu ngân sách đạt 51.863 tỷ đồng (năm 2020 dự kiến thu ngân sách khoảng 17.000 tỷ đồng, bằng 61,3% so với cả tỉnh), giải quyết việc làm cho 37.000 lao động... Sự phát triển của KKT Nghi Sơn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất lao động, giải quyết nhiều việc làm, tạo đà tăng trưởng bền vững và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế. Trong đó, KKT Nghi Sơn là trung tâm động lực phía Nam, chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN tiếp tục được lựa chọn là một trong 6 chương trình trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 đồng thời xác định rõ: Xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu, theo ông Nguyễn Tiến Hiệu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa cho biết trong thời gian tới Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư;  khẩn trương triển khai lập và trình phê duyệt các Đồ án quy hoạch phân khu chức năng theo điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm; tập trung đẩy mạnh xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án lớn nhất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án lớn nhất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hiệu, để Khu Kinh tế Nghi Sơn bứt phá, Trung ương cần quan tâm cho phép KKT Nghi Sơn được “vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt” như: Cho phép tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Không áp dụng quy định tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60% khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng KCN tại KKT Nghi Sơn. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội KKT Nghi Sơn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trần Đại