Điều chỉnh kích thước chữ

Khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

(CLO) Tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào hôm nay (19/12), nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc người cao tuổi như hỗ trợ miễn giảm thuế, ưu tiên cho thuê đất, cấp đất…

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của các bộ ngành; năm 2019 cả nước có khoảng 11,41 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm khoảng 12% dân số; 7.294.100 NCT sông ở khu vực nông thôn (chiếm 64%). Hơn 1,7 triệu NCT được nhận trợ cấp hàng tháng; hơn 1,4 triệu NCT nhận trợ cấp người có công với cách mạng, trên 3,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Ngân sách Nhà nước đã dành hơn 17.517 tỷ đồng trợ giúp xã hội cho NCT. Đến nay, cả nước có 106 bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có khoa Lão khoa phục vụ chăm sóc NCT. Trong năm 2019, hàng nghìn lượt NCT đã được giảm giá vé khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Thành phố Hà Nội đã quyết định miễn phí hoàn toàn cho người cao tuổi đi xe buýt công cộng.

Các di sản thế giới, di tích lịch sử; bảo tàng công lập đã thực hiện miễn giảm giá vé đối với NCT.

Theo báo cáo của các địa phương, có gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 3 triệu NCT tham gia, trong đó có khoảng trên 53.000 câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn cấp xã hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ NCT tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở khu vực nông thôn đạt khoảng trên 30%, ở khu vực thành thị đạt khoảng trên 68%.

Hiện nay, cả nước đã có 56/63 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án, kế hoạch thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (chỉ tiêu Đề án là 45/63 tỉnh), vượt 17,5%; xây dựng được trên 1.900 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 95% so với chỉ tiêu của Đề án.

Đến cuối năm 2019, cả nước có hơn 1,24 triệu NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể; có địa phương có đến 70-80 % người cao tuổi làm Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng bản.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Các loại quỹ của NCT ở các cấp tiếp tục có sự tăng trưởng, góp phần tích cực chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Công tác chăm sóc NCT cũng còn những hạn chế đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở coi công tác NCT chỉ là hoạt động phong trào. Các bộ, ngành, địa phương chậm lồng ghép các chỉ tiêu về NCT vào kế hoạch hoạt động của đơn vị mình.

Trong khi đó, cơ sở vật chất tại các cơ sở trợ giúp NCT còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, số lượng NCT được chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội còn ít.

Nhiều NCT không nơi nương tựa, rối loạn tâm thần gần đây gia tăng nhưng cơ sở công lập không đủ khả năng tiếp nhận. Vì vậy, một số ý kiến đề nghị cần có các chính sách cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc NCT như hỗ trợ miễn giảm thuế, ưu tiên cho thuê đất, cấp đất; ban hành khung giá dịch vụ…

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc NCT, chỉ rõ những nơi làm chưa tốt, có biện pháp xử lý, nhắc nhở, thực hiện theo luật định.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu chính sách thu hút các nguồn lực xã hội vào hoạt động chăm sóc NCT, khuyến khích tham gia đầu tư các cơ sở chăm sóc và các hoạt động phát huy vai trò NCT.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường phát huy vai trò của NCT, cựu chiến binh trong hoạt động tư vấn, giám sát hoạt động, thực hiện chủ trương, chính sách của các cấp uỷ Đảng, chính quyền.

PV