Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán đất các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Đồng Nai

(CLO) Ngày 11/12/2018, tại Đồng Nai, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước - ông Vũ Văn Họa đã công bố Quyết định kiểm toán về quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Audio
Phó kiểm toán Nhà nước - Vũ Văn Họa công bố Quyết định kiểm toán 

Ông Vũ Văn Họa, Phó tổng kiểm toán Nhà nước cho biết, đợt kiểm toán lần này được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội. Đoàn sẽ kiểm toán ở tất cả các doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh và Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế...

Trước đó, Đoàn kiểm toán Nhà nước cũng đã có đợt khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở các doanh nghiệp Nhà nước tại Đồng Nai, và đến nay thì chính thức tiến hành kiểm toán.

Theo Quyết định kiểm toán về quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đoàn kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán từng doanh nghiệp nhà nước trong suốt quá trình quản lý, sử dụng đất đai có chấp hành đúng quy định của pháp luật hay không? 

Việc chuyển đổi đất đai của các doanh nghiệp nhà nước đã đúng mục đích? Có để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép? Khi giao đất có tiến hành đấu giá, nộp thuế đầy đủ, định giá đất khi cổ phần hóa?... Kết quả kiểm toán này sẽ được báo cáo cho Quốc hội.

Được biết, Đồng Nai là tỉnh có đất đai của doanh nghiệp nhà nước lớn thứ 3 trên cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP.HCM.

Thanh Hải