Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán đất đai ở các doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Đồng Nai

(CLO) Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đất đai của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Đồng Nai.

Báo nói Công luận

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước, ngày 11/12, ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cùng đoàn kiểm toán làm việc với tỉnh Đồng Nai để công bố nội dung kiểm toán đất đai của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-2017.

Phó Tổng kiểm toàn nhà nước Vũ Văn Họa nêu các nội dung sẽ kiểm toán. Ảnh Hương Giang (Báo Đồng Nai)

 

Trước đó, đoàn Kiểm toán Nhà nước đã có đợt khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất đai ở các doanh nghiệp nhà nước tại Đồng Nai, sau đó mới chính thức tiến hành kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết đợt kiểm toán lần này được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội. Đoàn sẽ kiểm toán ở tất cả doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế...

Trong đó, nội dung kiểm toán bao gồm quá trình quản lý, sử dụng, chuyển đổi đất đai của các doanh nghiệp nhà nước đã đúng mục đích, có để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, khi giao đất có tiến hành đấu giá, nộp thuế đầy đủ, định giá đất khi cổ phần hóa... Kết quả kiểm toán này sẽ được báo cáo cho Quốc hội.

PV