Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều thiếu sót tại đường nối TP Hạ Long – cầu Bạch Đằng

(CLO) Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh) trong đó chỉ ra nhiều sai sót, thiếu sót và kiến nghị xử lý số tiền hơn 32,6 tỷ đồng.

Audio

Trong đó, về công tác thực hiện dự án, Kiểm toán Nhà nước khẳng định công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán, thiết kế dự toán điều chỉnh bổ sung còn sai sót trong tính toán khối lượng, vận dụng định mức đơn giá. Công tác thương thảo ký kết hợp đồng còn sai sót. Hợp đồng thi công xây dựng bổ sung còn một số công tác trùng lắp với hợp đồng khác. Công tác nghiệm thu quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng trùng lặp, chưa phù hợp với hồ sơ hoàn công ở gói thầu XL-01, XL-02, XL-03, XL-04. Bên cạnh đó, công tác xác định đơn giá quyết toán chưa chính xác; chưa rà soát kỹ công tác lập dự toán và tính toán khối lượng nên tồn tại các sai sót.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều thiếu sót tại đường nối TP Hạ Long – cầu Bạch Đằng

Về việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, trong gia đoạn từ 1/7/2016 đến 30/9/2018, đơn vị thực hiện đồng thời với dự án khác là Khu công nghiệm Nam Tiền Phong; cao tốc Vân Đồn-Móng Cái nhưng chưa thực hiện phân bổ chi phí quản lý dự án theo nhiệm vụ quản lý dẫn đến phản ánh chưa chính xác chi phí quản lý dự án đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Dự án cũng tính toán sai khối lượng so với bản vẽ hoàn công, bản vẽ thi công tăng chi phí đầu tư hơn 15,6 tỷ đồng; Sai sót trong quản lý đơn giá, vận định mức chưa chính xác dẫn đến tăng chi phí đầu tư gần 17 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán điều chỉnh, nghiệm thu, quyết toán A-B còn một số sai sót trong tính toán khối lượng, đơn giá làm tăng chi phí đầu tư hơn 32,6 tỷ đồng. Việc này đã ảnh hưởng đến tính kinh tế của dự án.

Với hàng loạt sai sót, thiếu sót, Kiểm toán Nhà nước kiến yêu cầu Ban quản lý dự án đường nối TP Hạ Long – cầu Bạch Đằng kiến nghị xử lý tài chính số tiền hơn 32,6 tỷ đồng, bao gồm giảm thanh toán hơn 28,5 tỷ đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ran, Ban quản lý dự án phải giảm giá trị dự toán phân bổ chi phí quản lý dự án số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. 

Về trách nhiệm của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, Kiểm toán Nhà nước cho rằng Sở cần rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, thiết kế dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình còn thiếu sót.

PV