Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chống dịch Covid-19

(CLO) Công điện mới nhất của Kiểm toán Nhà nước hướng đến tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Audio

Không đối chiếu thuế khi kiểm toán tại doanh nghiệp năm 2020

Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã ký công điện về việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020, trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm toán Nhà nước lên kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Dương

Kiểm toán Nhà nước lên kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian chống dịch Covid-19. Ảnh: Lâm Dương

Theo đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến nay đã chuyển sang một giai đoạn mới, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Từ ngày 4/5, các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng, theo Công điện số 382/CĐ-KTNN ngày 31/3/2020). Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán (kể cả các cuộc đã triển khai và các cuộc kiểm toán đã xét duyệt hoặc đã ban hành quyết định kiểm toán nhưng chưa triển khai) để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực. 

Đồng thời, tại công văn ban hành cùng ngày, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng KTNN yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc KHKT năm 2020 (bao gồm cả các đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp.

Trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện xác minh, đối chiếu thuế.  

Lâm Dương