Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước kết luận việc cho thuê trái phép tại Khu LHTTQG Mỹ Đình

(CLO) Kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy, Ban quản lý Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình trong một thời gian dài đã để xảy ra nhiều vấn đề...

Audio

Cụ thể theo kết luận của KTNN, đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án để kinh doanh dịch vụ, kho bãi, khu liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính. Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản; Chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước kết luận việc cho thuê trái phép tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh IT

Kiểm toán Nhà nước kết luận việc cho thuê trái phép tại Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh IT

Qua kiểm tra một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn (từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm), KTNN phát hiện bản chất đây là hợp đồng dài hạn do đơn vị thực hiện ký nhiều hợp đồng tại các thời điểm khác nhau với cùng 1 công ty, tại một địa điểm hoặc ký từ 2, 4 phụ lục hợp đồng trong 1 năm và lặp đi lặp lại nhiều năm.

Việc này dẫn đến một số doanh nghiệp thuê đất đã đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi kiên cố không đúng như điều khoản trong hợp đồng quy định bên B (bên đi thuê) chỉ được triển khai tạo lập, lắp đặt, sửa chữa các hạng mục trên mặt bằng thuê là công trình, kiến trúc tạm thời, đơn sơ, sử dụng vật liệu nhẹ, không kiên cố và thời gian di dời thoát dỡ khi bên A (bên cho thuê) yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Trên thực tế, sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định “trả” Khu LHTTQG Mỹ Đình về Tổng cục TDTT thay vì trực thuộc Bộ VH-TT&DL, cuối tháng 3/2018 Bộ đã có công văn do Thứ trưởng Lê Khánh Hải ký, chỉ đạo Mỹ Đình thu hồi mặt bằng cho thuê ngắn hạn. Tuy nhiên quá hơn nửa năm, tới cuối tháng 12/2018 công việc này vẫn chưa thể hoàn tất. Trước đó, khi báo chí đặt vấn đề, nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình là ông Cấn Văn Nghĩa nhiều lần khẳng định, khi nhà nước cần, việc thu hồi sẽ được thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, theo kết luận của KTNN, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu Khu LHTTQG nộp tiền thuê đất của các hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn tại Thông báo số 2783/CCT-TBTK ngày 14/3/2018 với số tiền hơn 45 tỉ đồng (chỉ tính tiền thuê đất của các hợp đồng đang cho thuê tại thời điểm kiểm tra, chưa tính tiền thuê đất cả năm 2017, cũng như chưa truy thu đối với các hợp đồng từ những năm trước).

Đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh dài hạn, về chủ trương, Khu LHTTQG Mỹ Đình được cho phép thực hiện thí điểm hợp tác liên doanh, liên kết khai thác cơ sở vật chất phải phù hợp với quy hoạch được duyệt và chức năng, nhiệm vụ, không được làm thay đổi mục đích sử dụng đất, phần diện tích thực hiện liên doanh, liên kết phải nộp tiền thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, chưa thực hiện đầy đủ việc nộp tiền thuê đất theo quy định. Việc cho thuê mặt bằng ngắn hạn chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không được cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng thoả thuận dẫn đến không có giải pháp, giải pháp về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường, cháy nổ xảy ra.

Trên cơ sở đó, KTNN kiến nghị, đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết dài hạn, cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất xen kẹt, đất chờ dự án... các cơ quan phải báo cáo Bộ VH-TT&DL để làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan của Hà Nội để xác định vị trí, diện tích thuê mặt bằng, đất đai vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làm cơ sở kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định.

Thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước về tiền thuê đất của các hợp đồng liên kết, cho thuê đất dài hạn đối với 5 doanh nghiệp trong liên doanh, liên kết còn nợ.

Đồng thời, Khu LHTTQG Mỹ Đình phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để đơn vị thuê đất chờ dự án ngắn hạn đầu tư xây dựng nhà xưởng kiên cố, kho bãi, dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng của Bộ VH-TT&DL.

PV