Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước khu vực IX: Kiến nghị xử lý 918,8 tỷ đồng

(CLO) Ngày 10/12/2018, tại tỉnh Tiền Giang, KTNN khu vực IX tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Báo nói Công luận

Báo cáo những kết quả nổi bật năm 2018, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Hữu Thành cho biết: Năm 2018, tổ chức bộ máy của đơn vị cơ bản ổn định, công tác nhân sự tiếp tục được củng cố thông qua công tác luân chuyển và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo cấp Phòng.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh KTNN

Theo Phó Kiểm toán trưởng Nguyễn Hữu Thành Trong năm, KTNN khu vực IX được giao chủ trì thực hiện 09 cuộc kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã bám sát mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2018 và các đề cương kiểm toán của Ngành. Hiện đơn vị đã hoàn thành 07/07 cuộc kiểm toán theo kế hoạch được duyệt.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của 07 cuộc kiểm toán là 918,8 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị tăng thu 79,4 tỷ đồng; kiến nghị giảm chi 320,8 tỷ đồng; kiến nghị khác 518,6 tỷ đồng, cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 và thực hiện chức năng giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Năm 2018, đơn vị đã thực hiện kiểm tra kiến nghị kiểm toán của 05 cuộc kiểm toán: Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 1.818 tỷ đồng, đã thực hiện 1.640 tỷ đồng, tỷ lệ 90,18%.

Đã giải quyết trả lời 11/18 trường hợp kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, 04 trường hợp KTNN khu vực IX đã trình xin ý kiến Lãnh đạo KTNN, 03 trường hợp đang yêu cầu đơn vị kiến nghị cung cấp bổ sung thêm tài liệu, bằng chứng có liên quan để trả lời theo quy định.

PV