Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước sẽ làm rõ thực trạng tài chính của K+ trước khi thoái vốn

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Kiểm toán Nhà nước vào cuộc làm rõ thực trạng tài chính của Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam.

Báo nói Công luận

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+).

Kiểm toán Nhà nước sẽ làm rõ thực trạng tài chính của K+ trước khi thoái vốn. Ảnh Danviet.vn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận tái cơ cấu VSTV là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, VSTV là doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động của Công ty liên quan đến lĩnh vực báo chí, tư tưởng văn hóa nên cần được xem xét khẩn trương xử lý nhưng phải thận trọng, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì với Bộ Tư pháp thẩm tra Hồ sơ liên quan đến Hợp động liên doanh và Điều lệ của VSTV, có ý kiến đánh giá độc lập, đề xuất phương án xử lý bảo đảm tối đa lợi ích của phía Việt Nam, trong đó có hướng dẫn đàm phán lại với phía nước ngoài, gửi VTV và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VTV mời Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm rõ thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh, chi phí hoạt động của VSTV; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến liên quan bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của VSTV để hoàn thiện báo cáo đến năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019; trong đó, làm rõ khía cạnh pháp lý, xem xét khả năng điều chỉnh hợp đồng liên doanh và điều lệ Công ty để có phương án xử lý phù hợp với pháp luật, tính toán rủi ro pháp lý và đề xuất chọn phương án lựa chọn để xử lý, dự kiến triển vọng tương lai của Công ty.

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV - truyền hình số vệ tinh K+ được thành lập năm 2009,  Đài truyền hình Việt Nam (VTV) góp 51% vốn và Canal+ (Pháp) góp 49%. Về tình hình kinh doanh, được biết trong 3 năm gần đây, mặc dù doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng/năm nhưng K+ liên tục rơi vào tình trạng thua lỗ.  Cụ thể: Năm 2015, truyền hình K+ đạt doanh thu 1.252 tỷ đồng, lỗ 89 tỷ đồng; năm 2016, doanh thu 1.207 tỷ đồng, lỗ 301 tỷ đồng; năm 2017 doanh thu 1.114 tỷ đồng, lỗ 448 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2017, truyền hình K+ lỗ lũy kế khoảng 2.733 tỷ đồng.

PV