Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm toán Nhà nước tăng cường ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán

(CLO) Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Audio
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 1. Ảnh: sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 1. Ảnh: sav.gov.vn

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 1/2020, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 01/2020, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt toàn bộ các kế hoạch kiểm toán năm 2019 (211 cuộc kiểm toán). KTNN đã triển khai kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020; Công văn số 94/KTNN-TH về việc hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 và ban hành phương án tổ chức kiểm toán năm 2020 của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành hệ thống hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán tạm thời để kịp thời áp dụng hệ thống hồ sơ, mẫu biểu ngay trong các cuộc kiểm toán đợt 1/2020; ban hành Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020.

Cũng trong tháng qua, KTNN đã ban hành thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020; Ban cán sự Đảng KTNN đã cho ý kiến bổ sung quy hoạch lãnh đạo KTNN giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; KTNN đã hoàn thành Báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của KTNN gửi Bộ Nội vụ. KTNN đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch.

Các mặt công tác khác như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; báo chí, truyền thông cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến xung quanh việc triển khai một số nội dung kiểm toán trong năm 2020 như: kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán thu ngân sách ở các đơn vị không có chi cục; kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, kiểm toán dự án, kiểm toán quyết toán vốn cổ phẩn hóa của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh … Cùng với đó là các ý kiến về việc đẩy mạnh học tập, quán triệt Chỉ thị số 134/CT-KTNN và ứng dụng phần mềm quản lý trên thiết bị di động…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2020 và Kế hoạch công tác tháng 02/2020 cũng như các ý kiến phát biểu của các đơn vị. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao các kết quả đạt được của KTNN trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị, đón tết của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành đã diễn ra an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2020, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành cần nỗ lực, tập trung cho công việc ngay từ đầu năm. Theo đó, một số nhiệm trọng tâm được Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh như: Các KTNN chuyên ngành, khu vực trình lãnh đạo KTNN xét duyệt và phát hành các BCKT phát sinh của năm 2019; thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của KTNN, triển khai công tác khảo sát các cuộc kiểm toán đợt 1/2020 theo phương án kiểm toán đã được Tổng KTNN phê duyệt. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng KTNN về việc tổ chức thực hiện KHKT năm 2020 và Công điện số 122/CĐ-KTNN ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu toàn Ngành tích cực tham gia, cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; tổ chức chu đáo Hội thảo khoa học cấp Bộ ”Dự án PPP và vai trò của KTNN”; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán…

P.V