Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương

(CLO) Thông qua việc kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, nhất là phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân. Từ đó, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục…

Audio

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương vào hôm nay (6/1).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ảnh: VGP

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ảnh: VGP

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức, triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, đơn giản hòa thủ tục hành chính, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Đặc biệt, Bộ Công Thương đã kiện toàn tổ chức, sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo PCTN thuộc Bộ, yêu cầu cấp uỷ và người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ rà soát, củng cố Ban chỉ đạo/ đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc về PCTN theo hướng dẫn của cấp trên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong công tác PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản và thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm giải trình; tiến hành khắc phục những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp thực hiện mà Đoàn kiểm tra nêu ra tại Thông báo kết quả kiểm tra.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cho rằng, Bộ Công thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Sự phát triển của ngành công thương cũng chính là sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, lĩnh vực công thương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã xảy ra không ít sự việc ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, uy tín của ngành công thương, nhất là tình trạng một số dự án lớn bị thua lỗ, kém hiệu quả, hoạt động quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông qua việc kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện, kết quả công tác PCTN, nhất là phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân. Từ đó, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN tại Bộ Công Thương nói riêng và cả nước nói chung.

PV