Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm tra toàn bộ các dự án thu phí tự động không dừng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các dự án thu phí tự động không dừng trên cả nước nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc.

Audio
Kiểm tra toàn bộ các dự án thu phí tự động không dừng trên cả nước để kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Ảnh minh họa

Kiểm tra toàn bộ các dự án thu phí tự động không dừng trên cả nước để kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Ảnh minh họa

Thanh tra Bộ GTVT vừa công bố Quyết định số 946/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 (Dự án BOO1) và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 (Dự án BOO2).

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng BOO.

Phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy và tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng, đoàn kiểm tra phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Quyết định số 946/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, công tác kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm nội dung, thẩm quyền và thời hạn theo quy định.

“Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc quyết định kiểm tra, phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đặc biệt nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19...”, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đề nghị.

Theo Quyết định, đoàn kiểm tra gồm 7 người do ông Đoàn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn.

Thành viên trong đoàn là các thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Trung tâm công nghệ thông tin. Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai Dự án đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Quyết định cũng giao Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Văn Doãn phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra theo đề nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra. Xử lý hoặc trình lãnh đạo Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn kiểm tra.

P.V