Điều chỉnh kích thước chữ

Kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm tại trạm thu phí

(CLO) Từ ngày 11/11, Tổng cục đường bộ Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện kiểm tra việc chấp hành biển báo phân làn cho các loại phương tiện tại một số trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm.

Báo nói Công luận
Nhiều trường hợp phương tiện chưa chấp hành nghiêm việc đi theo biển báo phân làn tại các trạm thu phí (Ảnh minh họa)

Nhiều trường hợp phương tiện chưa chấp hành nghiêm việc đi theo biển báo phân làn tại các trạm thu phí (Ảnh minh họa)

Cụ thể, qua theo dõi Tổng cục đường bộ Việt Nam phát hiện nhiều trường hợp phương tiện chưa chấp hành nghiêm đi theo biển báo phân làn cho loại xe của mình khi qua trạm thu phí, gây nên ùn tắc cục bộ, giảm năng lực thông xe cho các làn thu phí tự động không dừng.

Vì vậy để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt tại khu vực các trạm thu phí sử dụng đường bộ khi có bố trí làn đường dành riêng cho xe có gắn thiết bị thu phí tự động không dừng (Làn thu phí ETC), xe ưu tiên,...

Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị các Nhà đầu tư BOT đường bộ, VEC: Kiểm tra, rà soát việc tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục.

Bố trí đủ người điều hành giao thông, hướng dẫn các xe đi đúng làn dành riêng; tổ chức tuyên truyền đến các lái xe trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức.

Đối với các Cục Quản lý đường bộ khu vực, Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các trạm thu phí trên các tuyến đường trong phạm vi quản lý.

Chuẩn bị, tổ chức 1 tổ công tác (là Công chức thanh tra) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý các vi phạm về việc dừng, đỗ, không tuân thủ đi đúng làn đường, hiệu lệnh của người điều hành giao thông….tại các trạm thu phí (khi có Kế hoạch của Tổng cục đường bộ).

Dự kiến từ ngày 11/11/2019 sẽ bắt đầu thực hiện tại một số trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm.

Bên cạnh đó, Tổng cục đường bộ Việt Nam giao Vụ Pháp chế - Thanh tra chủ trì phối hợp với Vụ an toàn giao thông tổ chức kiểm tra hiện trường các trạm thu phí về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục.

Kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với đơn vị chậm triển khai thực hiện. Tham mưu để Tổng cục đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối phợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí; dự thảo Kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm.

P.V