Điều chỉnh kích thước chữ

Kiên Giang chỉ đạo chấn chỉnh việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(CLO) Ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành công văn về việc tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Audio

Theo đó, công văn cũng chỉ rõ trong thời gian qua một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí, dẫn đến việc cung cấp thông tin cho báo chí chưa kịp thời, nhất là phản hồi những thông tin trái chiều, không đúng sự thật mà báo chí nêu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phù hợp với quy định hiện hành; phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Họp báo thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư. Ảnh minh Họa

Họp báo thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư. Ảnh minh Họa

Công văn cũng nhấn mạnh những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sau khi sự việc xảy ra và trong quá trình xử lý vụ việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không đùn đẩy trách nhiệm. Chậm xử lý thông tin, không thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và UBND tỉnh.

Đồng thời, công văn cũng yêu cầu ban cán sự Đảng, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất 1 quý/1 lần (hoặc khi cần thiết).

Lê Hiếu