Điều chỉnh kích thước chữ

Kiến nghị hoàn trả kinh phí đầu tư dự án nút giao IC-11

(CLO) Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) việc cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ hoàn trả kinh phí mà tỉnh đã đầu tư dự án nút giao IC-11 (Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) là không phù hợp.

Audio
Việc hoàn trả kinh phí tỉnh Phú Thọ đã đầu tư Dự án nút giao IC-11 (Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) sẽ không phù hợp với Luật Đầu tư công. Ảnh minh họa

Việc hoàn trả kinh phí tỉnh Phú Thọ đã đầu tư Dự án nút giao IC-11 (Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) sẽ không phù hợp với Luật Đầu tư công. Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ GTVT vừa có văn bản số 13181/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ trả lời việc cử tri đề nghị Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) xem xét hoàn trả kinh phí tỉnh Phú Thọ đã đầu tư dự án nút giao IC-11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông tin từ Bộ GTVT cho biết, để đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, phát triển du lịch khu vực Hạ Hòa và theo đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 1587/UBND-KTTH ngày 24/4/2017, Bộ GTVT đã thống nhất để UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện đầu tư nút giao IC11 bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Sau khi hoàn thành đầu tư bàn giao công trình cho VEC quản lý, khai thác và không phải hoàn trả kinh phí đầu tư cho tỉnh Phú Thọ. UBND tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hoàn thành và bàn giao nút giao IC11 cho VEC khai thác từ tháng 11/2018. 

Do nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho Bộ GTVT tiếp tục khó khăn.

Đồng thời về mặt pháp lý, dự án đầu tư xây dựng nút giao IC11 do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương nên theo Điều 17 Luật Đầu tư công, Bộ GTVT không thể sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ kinh phí đã đầu tư nút giao IC11 như đề xuất. 

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cân đối nguồn vốn hợp pháp để chi trả các khối lượng hoàn thành của nút giao IC11 theo cam kết tại văn bản số 1587/UBNDKTTH của UBND tỉnh Phú Thọ và thống nhất của Bộ GTVT tại văn bản số 4369/BGTVT-KHĐT.