Điều chỉnh kích thước chữ

Kiên quyết xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(CLO) Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, rất quan tâm và kiên quyết xử lý vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán….

Báo nói Công luận
Chiều ngày 31/10, tại phiên chất vấn, đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Nguyễn Thanh Hiền (Đoàn Nghệ An) đặt vấn đề, trong thời gian qua tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra đã cải thiện đáng kể.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn: Ảnh QH 

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền nêu thực tế về việc doanh nghiệp, địa phương một năm vẫn phải đón nhiều đoàn thanh tra của bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước, việc trùng lắp về nội dung, đối tượng, chưa đúng với thẩm quyền vẫn xảy ra. Giải pháp nào đột phá để xử lý vấn đề này?

Trước nội dung chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho rằng, Thanh tra Nhà nước hoạt động theo Luật Thanh tra. Trong hệ thống có Thanh tra Chính phủ, thanh tra tỉnh, huyện, thanh tra bộ, ngành và thanh tra chuyên ngành thuộc sở. Còn hoạt động của Kiểm toán Nhà nước thì được điều chỉnh bởi Luật Kiểm toán. Thực hiện chức năng, thì đối tượng thanh tra khu vực Nhà nước có trùng với kiểm toán. Còn với đơn vị ngoài Nhà nước có thể trùng lắp trong hệ thống thanh tra.

Theo ông Lê Minh Khái, khắc phục tình trạng này, thời quan qua, thực hiện Luật Thanh tra, hàng năm, Thanh tra Chính phủ đã có định hướng thanh tra trong toàn hệ thống, kể cả với thanh tra bộ, ngành và thanh tra tỉnh, thành. Khi tổ chức thực hiện, chọn đối tượng cụ thể, nếu có chồng chéo thì các bộ, ngành tự xử lý với nhau. Nếu không xử lý được thì Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ xử lý để tránh chồng chéo. Còn với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã có quy chế phối hợp.

“Trên tinh thần định hướng, chỉ đạo của QH, Chính phủ thì chúng tôi trao đổi với nhau để chia sẻ thông tin kế hoạch thanh tra, kiểm toán để tránh trùng lắp”, Tổng Thanh tra cho biết và nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan “rất tốt”. Thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này. 

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được ĐBQH và các đối tượng rất quan tâm vì ảnh hưởng đến hoạt động, cũng như nguồn lực khi tổ chức thanh tra. "Do đó, chúng tôi rất quan tâm và kiên quyết xử lý”, Tổng Thanh tra khẳng định. 

Tổng Thanh tra cho rằng, để hạn chế tối đa,  trước mắt cần sửa Luật Thanh tra, trong đó chủ yếu là chức năng hoạt động trong hệ thống thanh tra. Thanh tra Chính phủ cũng nghiên cứu sửa đổi Thông tư 01 về định hướng kế hoạch thanh tra và Thông tư 05 về tổ chức hoạt động của đoàn thanh tra, cũng như nghiên cứu sửa đổi Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước.

PV