Điều chỉnh kích thước chữ

Kon Tum: Phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng tại huyện IaH' Drai

(CLO) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán một số công trình còn thiếu chặt chẽ, công tác nghiệm thu, quyết toán của một số công trình chủ đầu tư chưa chủ động...là những sai phạm tại huyện IaH' Drai được Thanh tra tỉnh Kon Tum nêu rõ.

Trung tâm huyện IaH' Drai.

Trung tâm huyện IaH' Drai.

Mới đây Thanh tra tỉnh Kon Tum đã Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra tại UBND huyện IaH' Drai và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Kom Tum tiến hành thanh tra nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn về Ngân sách, tài chính công; đầu tư xây dựng gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thanh tra Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thông báo kết luận thanh tra số 14/TB-TTr ngày 20/3/2020 nêu rõ, về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán một số công trình còn thiếu chặt chẽ dẫn đến dự toán tính thừa khối lượng so với thiết kế.

Công tác nghiệm thu, quyết toán của một số công trình chủ đầu tư chưa chủ động tốt trong việc kiểm tra khối lượng thực tế thi công, chưa cắt giảm phần dự toán tính thừa, tính trùng so với hồ sơ thiết kế dẫn đến nghiệm thu, chấp nhận thanh toán vượt giá trị xây lắp của một số công trình qua kiểm tra với số tiền hơn 106 triệu đồng. 

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nhiều hạn chế, tồn tại tại một số công trình trong quá trình thực hiện. Cụ thể như, công trình đường giao thông số 3 thôn 1 xã Ia Tơi, quá trình khảo sát thiết kế công trình chưa tính đến ảnh hưởng của công trình xây dựng khác nằm trong khu vực dẫn đến công trình sau khi xây dựng xong đưa vào sử dụng thì hệ thống cống tròn thoát nước không phát huy hết tác dụng.

Tại công trình đường giao thông tại dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu dân cư khu vực ngã 3 Quốc lộ 14C Sê San và công trình đường giao thông số 3 thôn 1 xã Ia Tơi. Trong quá trình xây dựng công trình chủ đầu tư, đơn vi tư vấn giám sát đã thiếu kiểm tra và giám sát để nhà thầu thi công xây dựng xuất trình các phiếu thí nghiệm vật liệu đầu vào ngày, tháng trong phiếu sau thời điểm thi công.

Tại Gói thầu cung cấp thiết bị công trình Đài truyền thanh huyện, một số thiết bị chưa được lắp đặt đưa vào sử dụng vẫn đề trong kho gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Tại công trình lưới điện nông thôn từ trung tâm huyện đi vào thôn 1 xã Ia Tơi, đối với hạng mục đường dây 35Kv, đường dây hạ áp 0,4 Kv và Trạm biến áp một số vị trí cột thi công có thay đổi so với thiết kế, hồ sơ thiết kế mặt bằng tuyến đường dây hạ áp chưa sát  với hiện trạng mạng lưới giao thông và sự phân bổ dân cư dẫn đến thực tế thi công không triển khai được như hồ sơ thiết kế. Tuyến đường dây 35Kv có rất nhiều cột điện bị các đơn vị thi công công trình đường giao thông làm hư hỏng các bộ tiếp địa, gây mất an toàn hệ thống điện...

Thông báo kết luận cũng chỉ rõ nhiều hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công. Cụ thể, năm 2016, số dư trên tài khoản ngân sách huyện IaH' Drai còn tồn là hơn 152 triệu đồng nhưng đến nay phòng Tài chính - Kế hoạch chưa tham mưu cho UBND huyện lập thủ tục nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Năm 2018, việc hợp đồng với 89 lao động hợp đồng là chưa phù hợp với quy định hiện hành và công văn của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Từ năm 2016 - 2018, phòng Tài chính - Kế hoạch chưa tiến hành thẩm định và duyệt quyết toán ngân sách của ngân sách cấp xã và đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện  của quy định của Luật Ngân sách  và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông báo kết luận cũng chỉ rõ, về việc thực hiện pháp luật trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tại Văn phòng HĐND-UBND huyện công tác tham mưa xây dựng các văn bản chỉ đạo về khiếu nại, tố cáo còn chưa được chủ động và kịp thời. Việc bố trí cán bộ làm công tác tiếp nhận, ghi chép, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trưởng ban tiếp công dân chưa thực hiện bằng văn bản.

Công tác tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp huyện, trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện chưa được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân 2013 và Nghị định Chính phủ...

Ngoài ra, Thông báo kết luận thanh tra số 14/TB-TTr còn chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế khác trong công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị trực thuộc UBND huyện IaH' Drai.

Đối với những thiếu sót, tồn tại trên Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum kiến nghị, đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư qua kiểm tra cần khắc phục những thiếu sót tồn tại, khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng. Tăng cường giám sát, công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành chặt chẽ hơn, nhằm khác phục những tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với UBND huyện IaH' Drai, Chủ tịch UBND huyện cần tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cấp dưới trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đươn vị...

Đồng thời, yêu cầu xử lý về mặt kinh tế đối với các khoản tiền liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách số tiền hơn 753 triệu đồng, gồm hơn 152 triệu đồng các khoản kết dư năm 2016 còn tồn trên tài khoản ngân sách huyện; gần 433 triệu đồng là các khoản thanh toán vượt cho nhà thầu xây lắp đã được Kiểm toán độc lập cắt giảm trước khi quyết toán công trình; hơn 106 triệu đồng tiền thanh toán vượt so với khối lượng thi công và dự toán trùng tính nhầm và hơn 61 triệu đồng tiền phụ cấp thu hút, thu nhập tăng thêm của ông Lê Văn Trung - Giám đốc Ban quản lý.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức các nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế Đoàn Thanh tra đã nêu ra.

Minh Chí

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 24/9: Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên mưa lớn

(CLO) Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết: Tin mưa lớn ở Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ.

Quyền riêng tư công dân trên báo chí: Lương tâm trách nhiệm của người làm báo quan trọng hơn tất cả

(CLO) Ngày 23/9, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Ranh giới giữa bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của công dân trên báo chí”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến và phát trực tiếp trên fanpage của Trung tâm.

Hà Nam: Thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên toàn TP. Phủ Lý

(CLO) Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Nam đã tiến hành áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 14 ngày trên toàn TP. Phủ Lý từ ngày 23/9.

Chủ Facebook Ghế Mẫu Cửu Trùng bị mời lên làm việc

(CLO) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có giấy mời chủ một tài khoản Youtube, Facebook Ghế Mẫu Cửu Trùng đến làm việc vì lợi dụng tín ngưỡng, cung cấp thông tin có dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội.

Hải quan đẩy mạnh các biện pháp xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

(CLO) Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, theo đúng quy định pháp luật.

Thanh Hoá: Đối tượng cầm đầu ổ nhóm có hành vi giết người ra đầu thú

(CLO) Ngày 23/9, tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, đối tượng cầm đầu trong vụ án có hành vi giết người ở xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

COVID-19 tác động đến hệ thống giáo dục Pakistan như thế nào?

(CLO) Đại dịch COVID-19 khiến các trường học ở Pakistan phải đóng cửa. Việc không thể đến lớp học trực tiếp đã tác động rất lớn tới hệ thống giáo dục của nước này, với những lo ngại về một thế hệ học sinh mất khả năng tiếp cận với giáo dục.

An Giang:  Bị tuyên phạt 18 tháng tù vì đưa người nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch

(CLO) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù cho người đàn ông tổ chức nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch COVID-19.

Miễn thuế đối với hàng hóa tài trợ phòng chống dịch COVID-19

(CLO) Căn cứ vào Nghị quyết 106/NQ-CP, Bộ Tài chính vừa có chỉ đạo cơ quan Hải quan tạo thuận lợi về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.