Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ họp cuối cùng HĐND TP. HCM khóa IX: Nhiều dự án quan trọng sẽ được xem xét thông qua

(CLO) Sáng 22/4, HĐND TP. HCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 25 và tổ chức tổng kết hoạt động HĐND TP. HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP. HCM khóa IX. Trong nội dung có xem xét thông quan nhiều dự án quan trọng ...

Audio

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM chủ trì kỳ họp và có bài phát biểu khai mạc.  

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM phát biểu khai mạc.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM phát biểu khai mạc.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp lần này, HĐND TP. HCM sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP. Thủ Đức) và dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên; Dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường. 

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định bầu nhân sự HĐND TP. HCM để ổn định về mặt tổ chức, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI. 

Đồng thời, đây là kỳ họp tổng kết, xem xét các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND TPHCM khóa IX của UBND TP. HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND TP. HCM khóa IX; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM về tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP. HCM khoá IX.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP. HCM khoá IX.

Chủ tịch HĐND TP khẳng định, sau 5 năm với 25 kỳ họp, HĐND TP. HCM có thể tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. “Suốt chặng đường qua, HĐND TPHCM đã nỗ lực, đoàn kết cùng UBND TP. HCM, Ủy ban MTTQ TP. HCM, các cơ quan chức năng hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để TPHCM đạt được những thành tựu to lớn”.

Theo bà Lệ, đây là kỳ họp mang tính cầu nối giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ mới, là dịp để HĐND TP. HCM đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động của HĐND TP. HCM khóa IX để từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.  

Đồng thời, kế thừa và phát huy những thành quả trong nhiệm kỳ đã đạt được, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Nội dung trong kế hoạch kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa IX, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP. Thủ Đức) và dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Trong đó, TP. HCM sẽ dành 3.900 tỷ đồng xây dựng nút giao An Phú và  8.200 tỷ đồng để cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Hoàng Tuấn