Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Ninh: Tăng thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn

(CLO) Sáng 26/11, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 11, đánh giá kết quả công tác năm 2018 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Báo nói Công luận

Năm 2018, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh, các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có nhiều đổi mới trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực. 

Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh, đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; thường xuyên nắm bắt theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh gắn với rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh các vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt các cơ chế chính sách mới được ban hành.

Thường trực HĐND tỉnh còn tăng cường khảo sát đột xuất, phát hiện, kiến nghị với tỉnh chỉ đạo, có giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình giám sát, khảo sát để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; chú trọng giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến của cử tri gửi tới HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, qua đó nâng cao trách nhiệm giải quyết của chính quyền, các cơ quan đơn vị liên quan.

Sự tập trung chỉ đạo, tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực và hiệu quả của Thường trực HĐND tỉnh đã góp phần tích cực vào kết quả và thắng lợi chung của tỉnh trong năm 2018; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND tỉnh; củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân với chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Về kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 5 đến 7/12) tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, bàn và quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Để đảm bảo cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII được diễn ra thành công, các đơn vị, phòng ban liên quan đang tích cực chuẩn bị các nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

Đặc biệt là việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo giám sát; tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9; dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm để đưa ra thảo luận tại kỳ họp; chuẩn bị quy trình bầu cử, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp, đại biểu các Ban HĐND tỉnh và các tổ đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo năm 2018 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; các vấn đề liên quan đến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII tới đây…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự chủ động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Đặc biệt, thông qua kết quả công tác giám sát, các đoàn giám sát đã phản ánh được nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, đi vào cụ thể từng vấn đề.

Liên quan đến ngân sách địa phương năm 2019, Bí thư Nguyễn Văn Đọc đề nghị cần phải xem xét giải pháp cụ thể trong thu, chi ngân sách. Đối với các dự án đầu tư mới dự kiến đầu tư năm 2019, phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn mà Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, cần tập trung nguồn vốn cho các công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2019, nhất là các công trình động lực, tạo sức lan tỏa.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong việc báo cáo đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét bố trí vốn đầu tư 2019, phần vốn ngân sách tỉnh.

 Liên quan đến các chính sách HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành cần phải có nghiên cứu tổng thể, thống nhất để tránh sự điều chỉnh nhiều lần, nghiên cứu giao biên chế cho phù hợp với chỉ tiêu được giao…

Về công tác tổ chức kỳ họp thứ 9, Bí thư nhấn mạnh HĐND tỉnh khóa XIII cần theo hướng đổi mới, tăng cường thời lượng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tại hội trường, đổi mới công tác tổng hợp...

P.V