Điều chỉnh kích thước chữ

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng

(CLO) Chiều nay (25/2), Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) và Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Báo nói Công luận

Tại lễ ký kết, đại diện hai tổ chức, ông Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VIGEF và bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Qũy VIGEF và Vụ Thư viện- Bộ VHTT &DL về phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Ảnh: Đức Anh

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Qũy VIGEF và Vụ Thư viện- Bộ VHTT &DL về phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: Xây dựng cẩm nang về thiết lập và hoạt động thư viện nhà trường. Truyền thông về thư viện thân thiện trong học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ thư viện và năng lực sử dụng thư viện cho viên chức thư viện và giáo viên như một nguồn lực để phát triển văn hoá đọc, đổi mới hình thức tổ chức giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh tại nhà trường.

Nói về chương trình phối hợp, Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan đã dành sự ủng hộ cho việc thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng và nhà trường. Chương trình phối hợp công tác sẽ góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo môi trường học tập suốt đời của người dân tại cơ sở, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Đồng thời, chương trình còn huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và phát triển thư viện cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tủ sách lớp học; tạo cơ chế kết nối giữa thư viện nhà trường với thư viện công cộng, thư viện cộng đồng trên địa bàn phục vụ hiệu quả nhu cầu đọc của học sinh, giáo viên và  nhân dân.

Hai bên cũng sẽ phối hợp hướng dẫn phương pháp đọc hiệu quả cho trẻ em, hướng dẫn sử dụng thư viện, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường; hướng dẫn kỹ năng, phương thức phối hợp cho phụ huynh học sinh và gia đình.

Theo chương trình ký kết hợp tác, Vụ Thư viện sẽ là đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ VH-TT&DL huy động các nguồn lực xã hội hóa và phối hợp với Quỹ VIGEF xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình. Trong đó, Vụ sẽ chỉ đạo các thư viện công cộng hỗ trợ hoạt động luân chuyển sách, báo đến thư viện trường học; hỗ trợ kết nối hoạt động giữa các thư viện trường học, tủ sách lớp học và thư viện xanh với các loại hình thư viện trong cộng đồng; phối hợp trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục, cộng đồng; triển khai hoạt động truyền thông về thư viện thân thiện trong học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng…

Về phía Quỹ VIGEF, Quỹ sẽ có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp với Vụ Thư viện trong các hoạt động khuyến đọc, thúc đẩy phong trào đọc sách. Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ cho các hoạt động của Bộ VH-TT&DL thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học sinh, giáo viên, nhân dân học tập suốt đời trong các thư viện.

Chương trình khuyến học sẽ triển khai các hoạt động nhằm tăng cường cơ sở vật chất, sách, tài liệu, thiết bị kĩ thuật số và Internet cho thư viện nhà trường (sắm mới hoặc cải tạo/nâng cấp). Xây dựng và vận hành phần mềm quản lý thư viện; phát triển sách và tài liệu, tiện ích thư viện, cơ sở vật chất (tủ sách, giá sách…) của lớp học, của thư viện thân thiện bằng nguồn lực xã hội hoá.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hình thành thói quen, kỹ năng đọc của người học, người dạy, cộng đồng thông qua các hình thức: Triển lãm, hội thi, giao lưu tác phẩm, tác giả và các hình thức khác nhằm phát triển văn hoá đọc phù hợp với lứa tuổi, trình độ từng cấp học…

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của chương trình là trẻ em, học sinh, giáo viên, phụ huynh trong các nhà trường: Chất lượng giáo dục trong nhà trường được nâng lên; cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thuận lợi trong giảng dạy và học tập, phụ huynh quan tâm việc học tập của con, học sinh diện hộ nghèo, người khuyết tật được động viên kịp thời vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là gia đình, nhà nước, địa phương, xã hội: Trình độ dân trí trong cộng đồng nâng lên, hiểu biết luật pháp được tăng lên, đời sống văn hóa, tinh thần được cải thiện, kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, an ninh chính trị được bảo đảm, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được duy trì phát triển bền vững.

Cùng với đó, tăng cường phát triển cơ sở vật chất, tiện ích thư viện, các dịch vụ thư viện hiện đại, hình thành môi trường đọc thân thiện và an toàn, phát triển thư viện nhà trường thành hạt nhân văn hoá đọc tại cơ sở.

Tại lễ ký kết, các đại biểu cùng trao đổi về các giải pháp phát triển văn hóa đọc, trong đó có dự án “Phát triển thư viện nhà trường thành hạt nhân văn hoá đọc trên địa bàn xã”. Dự án là một trong số các hoạt động của Quỹ VIGEF góp phần giáo dục học sinh thành những công dân tự học, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Thủy Tiên (T/h)