Điều chỉnh kích thước chữ

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng

(CLO) Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Audio
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng

Từ ngày 1 đến 4/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ 45. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại cuộc họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tại kỳ họp kỳ 44 hồi cuối tháng 4, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy - và ông Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

UBKT trung ương nhận thấy hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Thế Vũ