Điều chỉnh kích thước chữ

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái do vi phạm phòng chống Covid-19

(CLO) Ngày 4/5, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái do vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19.

Audio

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Yên Bái.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 2/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại TP. Yên Bái.

Thông cáo thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái. Ảnh: laodong.vn

Thông cáo thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái. Ảnh: laodong.vn