Điều chỉnh kích thước chữ

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị vì "nhận quà, trả quà không đúng quy định"

(CLO) Ngày 7/11, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét, kết luận biểu quyết quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thọ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vì có những vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân.

Báo nói Công luận

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã bị kỷ luật khiển trách vì nhận và trả quà không đúng quy định. Ảnh minh họa.

 

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, với cương vị là Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, được ủy quyền giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian thủ trưởng cơ quan điều trị tại bệnh viện, ông Lê Hữu Thọ đã chủ quan, thiếu thận trọng, để lộ một số thông tin nội bộ cơ quan cho người không có trách nhiệm biết, vi phạm Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 5/2/2017 về công tác bảo vệ bí mật trong cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, ông Lê Hữu Thọ nhận quà và trả lại quà không đúng quy định và phương pháp của công tác kiểm tra vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

"Trong thời gian công tác tại cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí đã nỗ lực, phấn đấu với tinh thần làm việc tận tụy, cống hiến, trách nhiệm cao; vi phạm của đồng chí là lần đầu; thái độ thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm và hình thức kỷ luật", thông cáo báo chí của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nêu.

Xét trên nhiều góc độ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hữu Thọ bằng hình thức khiển trách.

Trần Phong