Điều chỉnh kích thước chữ
Nam Định:

Ký quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Lộc bị kỷ luật

(CLO) Ông Trần Tất Nguyên, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2016-2021, vừa bị Tỉnh ủy Nam Định kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Audio

Theo thông tin từ Ủy ban kiểm tra Trung ương ngày 24/6, ông Trần Tất Nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên - môi trường có nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thanh tra, kiểm tra dẫn đến nhiều vi phạm của cấp dưới và một số cơ quan chuyên môn, một số vi phạm lớn trên địa bàn gây hậu quả nghiêm trọng.

Trực tiếp ký Quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền để cho các hộ dân lập Dự án đầu tư trái thẩm quyền theo quy định Luật đầu tư. Cho thuê đất lưu không, cho chủ đầu tư được chuyển quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không bảo đảm về thủ tục theo quy định…

Qua đó, Tỉnh ủy Nam Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Tất Nguyên.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Cũng trong ngày 16/6/2021, Tỉnh ủy Nam Định đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc giai đoạn từ tháng 9/2015 đến 8/2017, nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc giai đoạn này đã có những vi phạm: Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về quản lý đầu tư.

Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đã gây thiệt hại về tài nguyên đất, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Tỉnh ủy Nam Định đã quyết định có hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc theo Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Trâm Anh