Điều chỉnh kích thước chữ

Kỳ vọng Ba Đồn!

(NB&CL) Gần 6 năm qua, với sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của mọi tầng lớp nhân dân, thị xã Ba Đồn đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, quyết biến kỳ vọng thành hiện thực.

Audio

Những bước chuyển mạnh mẽ

Tháng 3/2014, thị xã Ba Đồn chính thức được thành lập với kỳ vọng sẽ trở thành đô thị hiện đại, là vùng kinh tế tổng hợp, động lực phát triển của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Từ Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập TX. Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã, TX. Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch với 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường (6 phường, 10 xã). Từ đó đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TX. Ba Đồn đã chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn. Nhằm tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xây dựng 3 chương trình hành động: chương trình phát triển thương mại - dịch vụ gắn với du lịch trên địa bàn thị xã; chương trình phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh; chương trình tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Các chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được cụ thể hóa, triển khai kịp thời và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kỳ vọng Ba Đồn! 1

Nhờ vậy, Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế thị xã phát triển tương đối ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - ngành nghề nông thôn (NNNT). Tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt 29.180 tấn, tăng 6,39% so với năm 2013. Nông - lâm - thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,81 lần so với năm 2013.

Chợ Ba Đồn là một trong những chợ cổ nhất của Quảng Bình.

Chợ Ba Đồn là một trong những chợ cổ nhất của Quảng Bình.

6 tháng đầu năm 2019 vừa  qua, giá trị sản xuất Công nghiệp – NNNT của thị xã đạt 551 tỷ 457 triệu đồng, đạt 48,37% KH, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.522 tỷ 034 triệu đồng, đạt 49,03% KH, tăng 12,28% so với cùng kỳ;  Tổng sản l­ượng L­ương thực vụ Đông xuân 2018 - 2019 đạt 17.310 tấn, đạt 61,2% KH, tăng 1,04% so với cùng kỳ;  Tổng sản l­ượng Thuỷ hải sản: 6.537,6 tấn, tăng 10,83% so với cùng kỳ.  Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã 169 tỷ 470 triệu đồng.

Kỳ vọng Ba Đồn! 3

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn thị xã đã đạt 174 tiêu chí, bình quân 17,4 tiêu chí/xã, tăng 98 tiêu chí so với năm 2013; số xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2018 có 6 xã, tăng 6 xã so với năm 2013.

An sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến cuối năm 2018 có 40/59 trường đạt chuẩn, tăng 11 trường so năm 2013. Đến cuối năm 2018, thị xã có 15/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 8 xã, phường so với năm 2013); giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 12,5%. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 4,37%.

Kỳ vọng Ba Đồn! 4

Công tác Đảng cũng hết sức được chú trọng. Toàn Đảng bộ thị xã có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.920 đảng viên, tăng 19 tổ chức cơ sở đảng và 1.041 đảng viên so với khi mới thành lập. Đội ngũ cán bộ, công chức của thị xã không ngừng được chuẩn hóa, năng lực, nâng cao hiệu quả công tác.

Kỳ vọng Ba Đồn! 5

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC) kịp thời, sát thực tế. Hàng tháng, UBND thị xã và UBND các xã, phường tổ chức các cuộc tiếp dân định kỳ thường xuyên, trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về các lĩnh vực chuyên môn nói chung và về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực hiện giao dịch, đồng thời có những phương hướng, giải pháp khắc phục để đưa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của thị xã; việc niêm yết công khai TTHC đã được Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng quy cách. Năm 2018 vừa qua, không có hồ sơ nào quá hạn chưa được giải quyết.

Tiếp tục tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực

Để phát huy tốt kết quả đạt được,  thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân TX. Ba Đồn sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; phát triển mạnh mẽ thương mại - dịch vụ, du lịch, coi đây là lĩnh vực mang tính đột phá trong kinh tế;. Cùng với đó, thị xã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Kỳ vọng Ba Đồn! 6

Trước mắt, những tháng cuối năm 2019, Ba Đồn chú trọng những giải pháp hết sức tích cực, tập trung vào những chỉ tiêu còn đạt thấp, những lĩnh vực chuyển biến chậm, đột phá vào những lĩnh vực mới, nhằm tạo ra bước phát triển mới về KT-XH. Trong đó, tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành v­ượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019; Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2019, thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” OCOP, phấn đấu đến cuối năm 2019 có 02 đến 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM nhưng còn nợ tiêu chí hoặc chưa đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020 tập trung triển khai thực hiện; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh giai đoạn (2016 - 2020). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp và các phòng, ban cấp thị xã.

Đắc Nguyên - Đào Vinh