Điều chỉnh kích thước chữ

Lại tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

(CLO) Tháng 3/2020, tỉnh Kiên Giang gỡ bỏ lệnh cấm tách thửa tại huyện Phú Quốc, tuy nhiên chỉ sau 4 tháng, tình trạng phân lô, tách thửa diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh lại tiếp tục cho tạm dừng.

Audio

Sự kiện: Phú Quốc

Một góc thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Một góc thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND huyện Phú Quốc, về việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo nội dung văn bản này, UBND tỉnh Kiên Giang nhận được công văn của Sở Xây dựng về những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai theo Quyết định số 16 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Đặc biệt, sau khi UBND tỉnh ban hành công văn số 320/UBND-KTCN ngày 11/3/2020 về việc chấm dứt hiệu lực công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/5/2018, thì tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc đã quay trở lại diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật...

Nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các thửa đất được phân lô, không vì mục đích sản xuất nông nghiệp diễn ra rất phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Đáng chú ý, tại văn bản này, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu tạm dừng thực hiện tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 cho đến khi rà soát điều chỉnh Quyết định số 16 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trước đó, năm 2018, tình trạng phân lô, tách thửa ở Phú Quốc diễn ra phức tạp. Nhiều công ty, doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo các khu phân lô, tách thửa là các dự án dân cư, nhiều người dân mua và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiến hành xây dựng, dẫn đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quản lý xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến đó, tháng 5/2018, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ra văn bản về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Phú Quốc. 

Đến tháng 3/2020, Kiên Giang chính thức gỡ bỏ lệnh cấm này, tuy nhiên chỉ sau 4 tháng, tình trạng phân lô, tách thửa diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục cho tạm dừng.

T.Toàn