Điều chỉnh kích thước chữ

Lan tỏa văn hóa đọc sách trong cộng đồng

(CLO) Ngày 17/4 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng”.

Audio
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: PV

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: PV

Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam và hướng tới mục tiêu đã được Đảng, Chính phủ xác định là xây dựng một xã hội học tập. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Chu Văn Hòa Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết và ảnh hưởng to lớn của việc đọc sách đối với đời sống văn hóa cộng đồng; khuyến khích mọi người dân, mọi gia đình đến với sách, đọc sách và tham gia tích cực các hoạt động liên quan đến sách. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc đọc sách trở thành một thói quen, là việc hàng ngày không thể thiếu của mỗi người dân.

Sách luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, bởi thông qua sách, tất cả các tri thức, vốn hiểu biết, thế giới tinh thần - tình cảm của con người được bảo tồn, lưu giữ và phát huy tác dụng trong đời sống, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Vì vậy, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng đồng nghĩa với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Đánh giá cao tầm quan trọng của sách và việc đọc sách, ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đây chính là cột mốc quan trọng để khuyến khích và phát động phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá và lưu giữ sách trên phạm vi toàn quốc. Qua 5 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa, một nét đẹp được lan tỏa trong cộng đồng, mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả to lớn, thu hút được nhiều bạn đọc đến với sách, đặc biệt là tham gia, hưởng ứng tích cực các chuỗi hoạt động liên quan đến sách.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận những nhóm vấn đề chính: Đánh giá nhu cầu tiếp cận tri thức thông qua sách trong những năm qua; những cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa đọc. Từ đó, khẳng định tính đúng đắn, sự phù hợp với thực tiễn của việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Phân tích những kết quả, những mặt đã làm được và chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hiện nay, cũng như việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Đánh giá những phương án tổ chức triển khai, những cách làm hiệu quả cần nhân rộng; đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm phát triển phong trào đọc sách, nâng cao và phát triển văn hóa đọc. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn An Tiêm (Hội Xuất bản Việt Nam) khẳng định rằng: Đảng ta đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm xây dựng các thiết chế văn hóa như hệ thống các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách và các thư viện để tạo ra một chu trình hoàn chỉnh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của văn hóa đọc ở nước ta. Tuy vậy, thời gian gần đây, những quan ngại, lo lắng trước sự xuống cấp của văn hóa đọc ngày càng thu hút sự quan tâm của cả xã hội.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang chiếm lĩnh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bà Trần Phương Lan (Thư viện Quốc gia Việt Nam) cũng có những đề xuất như: Bộ VHTT&DL tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động của công nghệ mới trong hoạt động thư viện, xác định những hạng mục ưu tiên đề có những chính sách phù hợp; Cần được đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT mạnh mẽ (phần cứng và phần mềm), đảm bảo là đầu mối tích hợp dữ liệu số, xây dựng Bộ sưu tập số quốc gia, đồng thời là trung tâm bảo quản tài liệu số quốc gia,…

Kết quả của Hội thảo sẽ làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; góp phần xây dựng môi trường đọc thuận lợi, định hướng thị hiếu đọc lành mạnh cho cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Mặt khác còn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đưa sách đến với cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cho mọi nguồn lực của xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

P.V