Điều chỉnh kích thước chữ

Lạng Sơn: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại tại biên giới

(CLO) UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng, các huyện biên giới trong tỉnh, tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới đảm bảo đúng quy định.

Báo nói Công luận

Một lượng rất lớn hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng bị tuồn sâu vào nội địa. Ảnh minh họa. 

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Cục Hải quan Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan kiểm dịch, UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý hoạt động thương mại biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi diễn biến tình hình hoạt động thương mại biên giới, nhất là tại các đường mòn, lối mở chưa có lực lượng chức năng quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thương mại biên giới. 

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

Minh Châu