Điều chỉnh kích thước chữ

Lào Cai: Thu hồi đất tại mỏ sắt Quý Xa của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung

(CLO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung do vi phạm pháp luật về đất đai.

Báo nói Công luận
Tỉnh Lào Cai thu hồi đất tại mỏ sắt Quý Xa của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung.

Tỉnh Lào Cai thu hồi đất tại mỏ sắt Quý Xa của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung.

Theo đó, tại Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 26/11/2019, UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định, thu hồi 264.399,0 m2 đất cho hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung tại mỏ sắt Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai cho thuê đất tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 12/8/2009, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành A0 635851 ngày 12/8/2009 và giao cho UBND huyện Văn Bàn quản lý để bố trí sử dụng theo quy định.

Lý do thu hồi đất được đưa ra là do, người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

Đồng thời, UND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao diện tích đất thu hồi tại thực địa cho UBND huyện Văn Bàn, UBND xã Sơn Thủy quản lý theo quy định; thực hiện các thủ tục chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành A0 635851, do UBND tỉnh cấp ngày 12/8/2009 và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định của Luật Đất đai.

Lý do thu hồi đất được đưa ra là do, người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

Lý do thu hồi đất được đưa ra là do, người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

UBND huyện Văn Bàn có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung; quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi tại Điều 1 quyết định này theo đúng quy định; đôn đốc Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung thực hiện các thủ tục chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Giao Cục thuế tỉnh kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung trong quá trình được thuê diện tích đất trên, thực hiện thu đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi 93,4 nghìn m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng của Cty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung tại thôn 5 Mai Đào (xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên). Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai cho Cty này thuê đất theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 23.5.2012. Sau khi thu hồi, UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bảo Yên quản lý để bố trí sử dụng theo quy định.

Minh Chí