Điều chỉnh kích thước chữ

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá chất lượng bộ máy hành chính nhà nước

(CLO) Trọng tâm của cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Audio

Cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. 

Cụ thể, Chương trình tổng thể giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung cải cách hành chính, với hơn 40 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, có tính định lượng cao để tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai và theo dõi, đánh giá; đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ và Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

lay su hai long cua nguoi dan doanh nghiep de danh gia chat luong bo may hanh chinh nha nuoc hinh 1

Người dân đến làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trọng tâm của cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, gồm: cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ngay sau khi Nghị quyết số 76/NQ-CP được ban hành, Bộ Nội vụ đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đặc biệt là, ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CTTTg về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, nhằm chỉ đạo, quán triệt các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ giao tại Nghị quyết 76/NQ-CP; chỉ đạo ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong năm 2021 và những năm tiếp theo để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách mà thực tiễn đang đặt ra, nhất là việc hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc và khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19, sớm đưa đất nước kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 5 năm, hàng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, bám sát thực tiễn và từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, lĩnh vực và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cải cách hành chính là yêu cầu chung của toàn xã hội.

Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể tại các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập kế hoạch cải cách hành chính.

Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, Chỉ thị số 23/CT-TTg; trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính cụ thể, khả thi, có tính định lượng và xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra theo lộ trình hàng năm, gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và nguồn lực bảo đảm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Các bộ, ngành, địa phương gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương. Có cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, rõ thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm Chương trình/Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội. Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thành Nhân

Bình Luận
 
 
Tin mới
Indonesia chuyển thủ đô từ Jakarta đến Kalimantan

(CLO) Indonesia đã đặt tên thủ đô mới của mình là Nusantara, khi các nhà lập pháp nước này chấp thuận việc chuyển thủ đô từ Jakarta đến Kalimantan - một khu vực rừng rậm ở phía đông đảo Borneo.

Bắc Giang: Hơn 860 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 31

(CLO) Bộ GTVT vừa có công văn trả lời đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang liên quan kiến nghị nâng cấp mở rộng quốc lộ 31 đoạn qua tỉnh Bắc Giang để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Bộ Công an phải bảo đảm dữ liệu dân cư

(CLO) Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phải bảo đảm dữ liệu dân cư chính xác và luôn được bổ sung, cập nhật thường xuyên, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; duy trì liên tục tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Tái xuất Kpop, Nancy (Momoland) gây sốt với vẻ đẹp quyến rũ

(CLO) Mới đây, Nancy khiến người hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc quá xinh đẹp khi cùng Momoland quảng bá ca khúc "Yummy Yummy Love".

Khởi tố đối tượng xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cán bộ công an

(CLO) Sau khi uống rượu, Nọi trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 để gặp với bạn gái mới quen. Khi bị nhắc nhở, Nọi gọi đồng bọn đến tiếp ứng, tấn công cán bộ công an đang trực nhiệm vụ.

Các VĐV Olympic được cảnh báo không ăn các sản phẩm thịt ở Trung Quốc, vì 'có khả năng chứa chất cấm'

(CLO) Cơ quan chống doping thế giới một lần nữa cảnh báo các vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh “hết sức thận trọng” khi ăn các sản phẩm từ thịt ở Trung Quốc vì rất có thể bị nhiễm chất cấm.

Hà Nội: Bé gái 3 tuổi hôn mê sâu, nhiều đinh trên hộp sọ, nghi bị bạo hành

(CLO) Chiều ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất - Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Theo đó, bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật, có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ.

Điều tra vụ đưa, nhận hối lộ để bỏ qua thủ tục “xếp lốt” xe chở hàng xuất khẩu

(CLO) Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay: Trước tình trạng ùn ứ phương tiện xuất khẩu nông sản, các lực lượng chức năng đã có điều chỉnh, báo cáo tham mưu để giải quyết kịp thời.

Nhiều lễ hội ở Hà Nội tạm dừng, thu gọn quy mô tổ chức

(CLO) Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạm dừng tổ chức các lễ hội Xuân 2022.