Điều chỉnh kích thước chữ

Lấy ý kiến về hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

(CLO) Hôm nay (4/12), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp (DN) trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK)”

Báo nói Công luận

Đây là lần thứ 3 Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ của DN trong hoạt động XNK. Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng, hoàn thiện Thông tư ban hành cơ chế đánh giá tuân thủ DN trong hoạt động XNK và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại Hội thảo 

Bộ tiêu chí đánh giá (về sản xuất, buôn bán hàng hóa, thuế, hải quan) dùng để phân loại mức độ tuân thủ pháp luật trong lần soạn thảo này dự kiến sẽ tác động lớn đến các DN có hoạt động liên quan đến kinh doanh, XNK hàng hóa.

Ông Quách Đăng Hòa, Cục Trưởng Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan cho biết, Dự thảo Thông tư có 03 Chương, 17 Điều. Nội dung tổng thể của Thông tư là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN trong hoạt động XNK và tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Mức 1 là DN được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ cao; mức 2 là DN được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ trung bình; mức 3 là DN được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ thấp và mức 4 là DN được cơ quan hải quan đánh giá không tuân thủ pháp luật về hải quan.

Khi Thông tư này được ban hành và có hiệu lực sẽ thay thế, bãi bỏ Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Bộ Tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và các Điều 32, 34, 35, 36 và Điều 37 Quyết định số 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Mặc dù Dự thảo Thông tư đã được lấy ý kiến của cộng đồng DN lần thứ 3, song, tại Hội thảo Ban Soạn thảo vẫn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cộng đồng DN.

Theo ông Vũ Chu Hiền, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), việc quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của DN trong hoạt động XNK, quá cảnh hàng hóa là việc làm cần thiết trong hoạt động kinh tế đối ngoại.

Bà Đặng Thị Bình An, Giám đốc Công ty Tư vấn C&A cho rằng, nên đổi tên Thông tư thành: Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan của DN trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động XNK.

Lý do đề nghị đổi tên Dự thảo Thông tư, theo bà An là do phạm vi pháp luật rất rộng; hoạt động XNK bao gồm nhiều công việc, như việc mua bán hàng hóa, dịch vụ… trong khi phạm vi đánh giá sự tuân thủ của Dự thảo thông tư chỉ là trong lĩnh vực hải quan, do đó, phải đổi lại tên thông tư cho phù hợp.

Theo Ban Soạn thảo, Dự thảo Thông tư sẽ tiếp tục được lấy ý kiến từ cộng đồng DN.

Phương Thảo