Điều chỉnh kích thước chữ

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

(CLO) Ngày 8/8/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH dự và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Audio
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng Hội đồng quản lý, BHXH Việt Nam có thêm lãnh đạo mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng Hội đồng quản lý, BHXH Việt Nam có thêm lãnh đạo mới.

Tham dự Lễ Công bố có Uỷ viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam; Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản lý; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Đồng thời, trao Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 bổ nhiệm có thời hạn đồng Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Cả hai quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 26/7/2019.

Điểm qua quá trình công tác của đồng chí Phạm Văn Trường, tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị Quyết số 125-NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đã đặt ra một loạt các yêu cầu mới về triển khai thực hiện chính sách BHXH hướng tới BHXH toàn dân, trong đó có giao Hội đồng quản lý BHXH tiếp tục kiện toàn bộ máy. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Trường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng hi vọng, trên cương vị mới, tân Phó Chủ tịch chuyên trách sẽ tiếp tục phát huy được kinh nghiệm, kiến thức vốn có giúp Hội đồng quản lý thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; tích cực nghiên cứu, học hỏi, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát, định hướng chiến lược, tham mưu chính sách, phối hợp chặt chẽ thường xuyên thành viên trong Hội đồng quản lý, đồng thời phối hợp với Tổng Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá quá trình công tác của tân Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, với kinh nghiệm công tác từ cơ sở, kinh qua vị trí quan trọng tại BHXH Việt Nam, đồng chí sẽ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Ban Lãnh đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Phạm Văn Trường bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách mới này, đồng thời coi đây là trách nhiệm cao cả đối với bản thân. Đồng chí Phạm Văn Trường lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan, BHXH Việt Nam cố gắng hoàn thành trọng trách nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH giao.

TH