Điều chỉnh kích thước chữ

Liên hoan Phát thanh hướng tới công cuộc đổi mới toàn diện đất nước

(CLO) Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có thông báo chính thức về việc tổ chức Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

Báo nói Công luận

Thông báo gửi đến Giám đốc các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị biên tập, Giám đốc các cơ quan thường trú thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với nội dung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có thông báo chính thức về việc tổ chức Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có thông báo chính thức về việc tổ chức Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

Đối tượng tham gia liên hoan là các phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố, Các đơn vị biên tập, các cơ quan thường trú thuộc Đài TNVN, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân, Ban biên tập Phát thanh Thanh Thiếu nhi.

Liên hoan sẽ được tổ chức với các thể loại phóng sự hoặc phóng sự điều tra nhiều kỳ, phỏng vấn, chương trình câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh chuyên đề, hoặc talkshow, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc, chương trình phát thanh trực tiếp.

Vòng sơ khảo được tổ chức vào tháng 4 năm 2020 (không tổ chức liên hoan sơ khảo khu vực như các lần liên hoan trước). Lễ khai mạc, vòng Chung khảo, Lễ bế mạc tổ chức từ ngày 06 đến 09/5/2020 tại Đồng Tháp.

Bên cạnh các giải thưởng chính thức, LHPT toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 sẽ trao giải thưởng Dàn dựng, Dẫn chương trình phát thanh hay, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng của công chúng và giải thưởng do các Bộ, Ngành trao.

PV