Điều chỉnh kích thước chữ

Linh hoạt thu BHYT cho học sinh, sinh viên

(CLO) Theo đó, Bảo hiểm Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện việc thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2019-2020 và chăm sóc sức khỏe ban đầu được thống nhất, kịp thời, đúng quy định.

Báo nói Công luận
Các trường học linh hoạt thu BHYT, tăng hỗ trợ mức đóng cho học sinh sinh viên. Ảnh minh họa

Các trường học linh hoạt thu BHYT, tăng hỗ trợ mức đóng cho học sinh sinh viên. Ảnh minh họa

Mục tiêu đạt chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH, thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3049/BHXH-QLT hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội về việc thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020.

Theo đó, năm học 2019-2020, mức đóng BHYT HSSV 12 tháng là 804.600 đồng. Trong đó, HSSV đóng 70% là 563.220 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng.

BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu, phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng) để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm. Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT HSSV những tháng còn lại của năm 2019, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào Quỹ BHYT.

Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào Quỹ BHYT.

Việc cấp thẻ: Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Thẻ BHYT cũng được cấp hằng năm cho HSSV.

Trong đó, đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; đối với HSSV năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Lương Minh