Điều chỉnh kích thước chữ

Long An: Yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

(CLO) Trước tình trạng các hoạt động tụ tập đông người vẫn tiếp tục diễn ra, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và thực hiện việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Báo nói Công luận

Trước đó, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có Công điện yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hoạt động tập trung đông người như: dạy Yoga, thiền, khiêu vũ, dạy học thêm cho học sinh... vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Do đó, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản số 1217/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo theo Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian qua, các hoạt động tập trung đông người như: dạy Yoga, thiền, khiêu vũ, dạy học thêm cho học sinh... vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Long An.

Trong thời gian qua, các hoạt động tập trung đông người như: dạy Yoga, thiền, khiêu vũ, dạy học thêm cho học sinh... vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo Sở Y tế không cấp phép thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức hội, cơ sở tôn giáo tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, họp mặt, hội thảo để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh việc thông báo cho học sinh các cấp được tiếp tục nghỉ học, sở này còn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức khử trùng tại các cơ sở giáo dục. Thêm nữa, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc không chấp hành thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh khi tổ chức dạy học thêm cho học sinh.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Long An còn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục triển khai việc tạm dừng tiếp nhận các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng. Đồng thời phải thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các câu lạc bộ, cơ sở, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao như: Dạy Yoga, thiền, khiêu vũ, võ thuật và các hình thức dạy học, sinh hoạt theo nhóm...

Nguyễn Thanh Vĩnh