Điều chỉnh kích thước chữ

Lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, của chế độ

(CLO) Đây là nhấn mạnh của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội thảo khoa học "75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" sáng 30/7.

Tham dự hội thảo có, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lực lược CAND qua các thời kỳ.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, nhìn lại 75 năm lịch sử, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 đã giành được thắng lợi trên phạm vi cả nước, đập tan ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của Công an  nhân dân  (CAND) đã ra đời với sứ mệnh lịch sử là đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, duy trì trật tự, trị an xã hội và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

CAND không quản ngại khó khăn “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng CAND luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, của chế độ. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) CAND luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, mỗi CBCS CAND càng thêm vinh dự, tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND. Đồng thời, thấy rõ trách nhiệm lớn lao trong việc kế thừa và phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ cha, anh đi trước, từ đó xác định cho mình nhận thức và hành động đúng đắn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm cho biết.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, CAND là một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong cuộc đấu tranh, dù phải đối diện trực tiếp với quân thù trên chiến trường hay trên mặt trận thầm lặng, cán bộ, chiến sỹ công an đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, mặc dù tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã vững vàng, bản lĩnh, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

Phối hợp đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thêm một số điểm sau:

Thứ nhất, tuyệt đối giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định để CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, về xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. Mọi hoạt động của lực lượng công an đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Hai là, xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND tuyệt đối trung thành, có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng (Đối với  tự mình,phải cần kiệm, liêm chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ (suy rộng ra là Đảng, Nhà nước), phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với địch (ngày nay gồm cả đối tượng) phải cương quyết, khôn khéo)

Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phối hợp đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm cho CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. “Thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn. 

Ba là, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ.

Chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác  phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp  bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen", bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội và cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân.

Bốn là, Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực chất là đẩy mạnh công tác dân vận trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, là công việc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và  toàn lực lượng CAND

Trong công việc rất quan trọng này, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, chú trọng trọng xây dựng và giữ gìn hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CAND  “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Năm là, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND với QĐND và các cấp, các ngành trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đắc Nguyên

 
 
Tin mới
Dự báo thời tiết 26/6: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Đề nghị truy tố 4 “mắt xích” trong đường dây ma túy “khủng”, xuyên quốc gia

(CLO) Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia.

Đà Nẵng công bố 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư

(CLO) Tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022, diễn ra vào chiều nay (25/6), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã công bố 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư.

Các nhà khoa học làm sáng tỏ cấu trúc dòng hải lưu Biển Đông

(CLO) Các nhà khoa học lần đầu tiên tiết lộ cấu trúc của các dòng hải lưu ở Biển Đông, vốn là chìa khóa để giám sát các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, hệ sinh thái và năng suất cá ở vùng biển bao quanh 1/5 dân số thế giới.

Câu lạc bộ Nhà báo nữ Cần Thơ: Đoàn kết, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

(CLO) Ngày 25/6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lộ thông số kỹ thuật màn hình iPhone 14

(CLO) Theo báo cáo, iPhone 14 và 14 Plus sẽ sử dụng màn hình LTPS OLED, có kích thước lần lượt là 6,1 inch và 6,9 inch.

Tranh cãi quyền phá thai: Chuyện không chỉ của nước Mỹ

(CLO) Vào ngày 24/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết vụ “Roe kiện Wade” cách đây gần một nửa thế kỷ, khi loại bỏ việc phá thai như một quyền của người dân Mỹ và đang gây ra những phản ứng trái chiều. Thực ra, tranh cãi về quyền phá thai không chỉ là câu chuyện của nước Mỹ.

Du khách sẽ bị tính phí khi đến thăm châu Âu từ năm 2023

(CLO) EU đã công bố khởi động chương trình chứng nhận ETIAS, sẽ ra mắt vào tháng 5/2023.

Báo Kinh tế & Đô thị ra mắt Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

(CLO) Ngày 25/6, báo Kinh tế & Đô thị chính thức ra mắt Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP Cần Thơ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí và thông tin của bạn đọc...