Điều chỉnh kích thước chữ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Lực lượng công an phải tập trung chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng công an không phải chỉ đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, còn phải tập trung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Audio
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lực lượng công an phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái, những việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương, chính sách của Đảng.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đấu tranh không chỉ chống tham nhũng tiêu cực, bởi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mới là nguy cơ đáng sợ. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng công an phải tập trung chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, suy thoái về chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các biện pháp, giải pháp công tác hết sức trọng tâm, phù hợp, nhằm thực hiện cho được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của Đảng bộ Công an Trung ương là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh vai với các nước năm châu.

Để làm tốt điều này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng Bộ Công an Trung ương cần triển khai toàn diện các chiến lược, các nghị quyết, các quyết định của Đảng, Nhà nước đã đề ra cho ngành công an; đồng thời phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thật chủ động, chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

T.Toàn