Điều chỉnh kích thước chữ

Lùi thời hạn ghi tên thành viên gia đình trong "sổ đỏ"

(CLO) Bộ Tài nguyên Môi trường đã làm việc với Bộ Tư pháp và thống nhất lùi việc thực hiện quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ.

Audio
Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, do quy định ghi tên thành viên gia đình vào "sổ đỏ" (khoản 5 điều 6 Thông tư 33) còn có cách hiểu khác nhau nên Bộ đã quyết định chưa thực hiện quy định trên vào ngày 5/12 như dự kiến.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng Thông tư 33 xuất phát từ quy định của Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và nghị định liên quan, do vậy "hoàn toàn đúng về tính pháp lý và cần thiết". Lâu nay khái niệm hộ là chủ thể trong các giao dịch, trên thực tế Bộ luật Dân sự không còn khái niệm hộ mà chỉ quy định tại Luật Đất đai, nên cần có quy định rõ hơn với cá nhân có tài sản chung.

Chưa phải ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ từ 5/12/2017

 
Quá trình giao dịch dân sự do quyền sử dụng đất của từng thành viên trong hộ gia đình không được xác lập cụ thể, nên đã phát sinh nhiều mâu thuẫn tranh chấp, cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Thông tư 33 là để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên, nhưng quy định thiếu rõ ràng dẫn tới cách hiểu khác nhau; chưa nêu rõ đối với các trường hợp chuyển tiếp giải quyết thế nào; chưa làm người dân hiểu việc ghi tên từng thành viên vào "sổ đỏ" là tự nguyện và các giấy tờ về sổ đỏ trước đây vẫn có hiệu lực…

Trước đó, đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ tư pháp cho rằng Bộ Tài nguyên - Môi trường nên xem xét lùi thời gian thực hiện quy định ghi tên cả gia đình vào "sổ đỏ" để chờ đủ điều kiện.

PV