Điều chỉnh kích thước chữ

Lý do ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm hiệu trưởng Đại học Hạ Long

(CLO) Theo báo cáo của trường Đại học Hạ Long thì ông Nguyễn Văn Thắng được Hội đồng trường bầu với 100% số phiếu.

Audio

Sự kiện: Hạ Long

Mô hình lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng

Liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, mới đây trường này đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo của Trường đại học Hạ Long thì ngày 13/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1869/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở hai trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Mô hình lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học Hạ Long là một trong những lý do để ông Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND tỉnh được phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học này (ảnh nguồn internet).

Mô hình lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học Hạ Long là một trong những lý do để ông Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND tỉnh được phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học này (ảnh nguồn internet).

Trước yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ đặt ra với Trường Đại học Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương phân công đồng bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, đến thời điểm ngày 01/01/2020, đồng chí Vũ  Thị Thu Thủy đã nghỉ hưu theo quy định.

Sau 5 năm hoạt động, Trường Đại học Hạ Long đã đạt được những kết quả quan trọng.

Sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu theo quy định (kể từ ngày 01/01/2020), đến ngày 17/5/2020 do chưa kiện toàn được chức danh Hiệu trưởng phần nào đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường.

Căn cứ vào quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Tỉnh trong thời gian vừa qua đã chứng minh, Trường Đại học Hạ Long với cơ cấu Hiệu trưởng là một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã hoạt động rất hiệu quả, phát triển nhanh, toàn diện.

Trong quá trình công tác, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng luôn quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát mọi hoạt động của nhà trường từ xây dựng cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực đến tìm kiếm đối tác quốc tế để liên doanh liên kết, hợp tác đào tạo.

Bản thân ông Nguyễn Văn Thắng cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo của Nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Thắng đủ tiêu chuẩn để làm hiệu trưởng

Việc quy định Hiệu trưởng trường Đại học có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học là tiêu chuẩn mang tính định tính, có thể vận dụng đối với trường hợp của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trong trường hợp rất cần thiết này, mặt khác Luật Giáo dục sửa đổi cũng không quy định bắt buộc chức danh Hiệu trưởng là cán bộ cơ hữu của  trường Đại học.

Đại học Hạ Long là trường đại học công lập (ảnh nguồn internet).

Đại học Hạ Long là trường đại học công lập (ảnh nguồn internet).

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, đánh giá tổng thể, rà soát trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (đặc biệt là điều kiện phải có học vị Tiến Sỹ) và thống nhất quyết nghị phân công đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tiến sĩ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long.

Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức họp Hội đồng để bầu chức danh Hiệu trưởng. Kết quả 100% thành viên hội đồng dự họp đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kì 2020-2025.

Căn cứ kết quả bầu, Hội đồng Trường Đại học Hạ Long đã trình UBND tỉnh; ngày 18/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND công nhận ông Nguyễn Văn Thắng tỉnh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thắng, với vị trí là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả mô hình lãnh đạo UBND tỉnh kiêm Hiệu trưởng.

Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học đáp ứng được yêu cầu cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Minh Triết