Điều chỉnh kích thước chữ

Miễn giấy phép xây dựng đối với dự án nhà ở thấp tầng Tây Nam Linh Đàm

(CLO) Dự án nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt do Cty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng

Báo nói Công luận

Cụ thể, trong văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ: “Căn cứ các nội dung, đối chiếu với quy định Luật xây dựng, thì số lượng khối nhà ở thấp tầng của “Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản nêu rõ “Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản nêu rõ “Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 16/08/2006; Văn bản số 3177/UBND ngày 24/112/2018 của UBND quận Hoàng Mai về điều chỉnh tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất PT2.

Ngày 30/8/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6112/QĐ - UBND về việc thu hồi 64,512,7m2 đất tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt để giao cho Cty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm để thực hiện Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại.

Trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Cục hoạt động xây dựng-Bộ Xây dựng thẩm định kèm theo văn bản số 515/HĐXD-QLDA ngày 02/08/2019 về Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 với quy mô nhà thấp tầng cao 03 tầng+tum và có tổng diện tích sàn xây dựng từ 137m2 đến 500m2.

Khu nhà thấp tầng Tây Nam Linh Đàm thuộc diện miễn phép.

Khu nhà thấp tầng Tây Nam Linh Đàm thuộc diện miễn phép.

Ngày 20/09/2019, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Văn bản số 8551 trong đó nêu rõ: “Căn cứ các nội dung, đối chiếu với quy định tại Điểm e, khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thì số lượng khối nhà ở thấp tầng của “Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng”.

Về phía Cty TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm, sau khi UBND quận Hoàng Mai có Quyết định xử phạt hành chính với hành vi đã "Khởi công xây dựng công trình thiếu mặt bằng xây dựng" tại khu nhà mẫu thuộc hạng mục nhà thấp tầng của Dự án nhà ở thấp tầng và khu tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1 và một phần ô đất PT2 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước, đồng thời đã dừng việc thi công tại khu nhà mẫu thuộc hạng mục nhà thấp tầng để tiến hành hoàn thiện thủ tục còn lại theo quy định của Nhà nước.

Trần Hà