Điều chỉnh kích thước chữ

Mô hình như Đại học Việt-Pháp thúc đẩy tự chủ đại học, thuyết phục nhiều ý kiến còn băn khoăn

(CLO) Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt-Pháp) ngày 9/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Những mô hình như ĐH Việt-Pháp giúp quá trình thúc đẩy tự chủ ĐH ở Việt Nam được nhanh hơn, có sở cứ thực tiễn để thuyết phục nhiều ý kiến còn băn khoăn.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tinh thần tự chủ ĐH đã được luật hoá trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tinh thần tự chủ ĐH đã được luật hoá trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các trường ĐH ở Việt Nam là những đơn vị sự nghiệp trực thuộc các bộ ngành, các tỉnh, gần như được quản trị một nửa giống cơ quan hành chính. Những mô hình quản trị ban đầu như ĐH Việt-Pháp, đã mở ra cách nhìn nhận mới của các cơ quan nhà nước, toàn xã hội về sự cần thiết, không thể thiếu được của tự chủ ĐH. Không chỉ giảm bớt sự can thiệp mang tính hành chính từ cơ quan chủ quản vào môi trường đào tạo, nghiên cứu, mà đổi mới cả cơ chế quản lý trong trường ĐH, đưa tinh thần tự chủ xuống từng khoa, bộ môn, giảng viên và sinh viên.

Đến nay, không chỉ có mấy chục trường ĐH ở Việt Nam tiếp tục thực hiện tự chủ, mà tinh thần tự chủ ĐH đã được luật hoá trong Luật Giáo dục ĐH sửa đổi.

Gắn với tự chủ, các trường ĐH ở Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, để không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn sáng tạo ra tri thức. Những mô hình như ĐH Việt-Pháp và các chỉ đạo tiếp theo, đến nay các trường ĐH ở Việt Nam đã nhận rõ sứ mệnh phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, là nơi sáng tạo ra tri thức.

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Đối với ĐH Việt-Pháp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh: Biểu tượng, giá trị của hợp tác quốc tế của nhà trường đã được nhiều trường ĐH ở Việt Nam nhìn vào, noi theo. Phó Thủ tướng đánh giá đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Việt-Pháp đã góp phần làm nên thành công của một mô hình có giá trị mang tính biểu tượng, rất đáng tôn trọng.

Phó Thủ tướng lưu ý Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, thu nhập trung bình. Việc tranh thủ lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thuộc về những nước có tiềm lực khoa học công nghệ, nền giáo dục phát triển. Trong khi đó, Việt Nam còn rất hạn chế về tiềm lực khoa học công nghệ. Giáo dục ĐH vẫn đang đứng thứ khoảng 70 trên thế giới. Việt Nam không có con đường nào khác là tập trung mạnh hơn nữa vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ. Sứ mệnh của các trường ĐH, đặc biệt là những trường như ĐH Việt-Pháp là rất lớn.

Phó Thủ tướng mong tinh thần tự lực, tự cường để vươn lên được đưa vào từng giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên ĐH Việt-Pháp, từ đó lan toả ra ngoài xã hội. Không chỉ trong học tập, nghiên cứu, ĐH Việt-Pháp phải là môi trường mà ở đó những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, xã hội Việt Nam được khơi dậy, giữ vững và lan toả trong bối cảnh có rất nhiều biểu hiện mặt trái của công nghệ, của kinh tế thị trường đang len lỏi vào mọi mặt của cuộc sống.

PV