Điều chỉnh kích thước chữ
Chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Mốc son sau 35 năm đổi mới

(CLO) Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc, nhân dân Việt Nam, đã chính thức khai mạc. Thêm một mốc son lịch sử đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam- Xuân Tân Sửu này vừa bước sang tuổi 91.

Audio

Đại hội XIII cũng đánh dấu 35 năm đổi mới đất nước, sự nghiệp to lớn của dân tộc ta trong những năm cuối thế kỷ XX, đã và đang tiếp nối hành trình đi tới với những thời cơ lớn và cả những thách thức không nhỏ. Đại hội không chỉ nhìn lại chặng đường 5 năm qua mà còn có tầm nhìn xuyên suốt sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cờ hoa được trang hoàng rực rỡ bên ngoài Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, nơi tổ chức Đại hội. Ảnh: T.L

Cờ hoa được trang hoàng rực rỡ bên ngoài Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, nơi tổ chức Đại hội. Ảnh: T.L

Còn nhớ cách đây 25 năm, khi tổng kết 10 năm đầu đổi mới, Đại hội VIII của Đảng đã rút ra một số bài học chủ yếu, trong đó có bài học: “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”. Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội X một lần nữa rút ra bài học: “Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp”. Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), Đại hội XII khẳng định: “30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Và mới nhất, Dự thảo Báo cáo Chính trị  Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Cơ đồ, tiềm lực ấy là rất to lớn. Chỉ xin dẫn một vài con số mang tính tham khảo về kinh tế: Năm 1989 GDP Việt Nam mới chỉ là 6,3 tỷ USD, năm 2020 quy mô nền kinh tế nước ta đã đạt 268,4 tỷ USD. Còn tính riêng trong khu vực ASEAN, quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện đã đứng thứ tư. Nước thịnh thì dân cường. Đời sống nhân dân cả nước đã cao hơn rất nhiều. Đến các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thấy quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp. Năm 1985 bình quân thu nhập đầu người còn ở mức rất thấp 159 USD, năm 2020 ước đạt 2.750 USD.

Đó là sự thật, là bằng chứng hùng hồn bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, và con đường đi lên của dân tộc ta.

Từ đầu năm 2020, Đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong cả nước, chúng ta vui mừng nhận thấy không khí đổi mới, thiết thực, dân chủ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Niềm tin ấy có được bởi những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua, nhất là năm Canh Tý vừa rồi. Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan nhanh khắp thế giới. Thế nhưng với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân chung vai gánh vác gánh nặng này. Và Việt Nam được thế giới ca ngợi như một “điểm sáng thần kỳ” khi vừa chống dịch thành công, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế gần 3%, trong khi nhiều quốc gia đạt mức tăng trưởng dưới 0.  Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhân dân thấy rõ sự kiên trì, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Lò lửa”chống tham nhũng cháy rừng rực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người sai phạm là ai. Đó là một minh chứng thuyết phục Đảng nói đi đôi với làm. Niềm tin của Dân với Đảng ngày càng được củng cố.

Nhân dân mong muốn, kỳ vọng gì ở Đại hội XIII? Chúng tôi đã nghe những tiếng nói tâm huyết của các bậc lão thành cách mạng, của các đảng viên trẻ, của đồng chí, đồng bào cả nước. Kỳ vọng lớn nhất, đúng như Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII đã chỉ rõ: Phấn đấu đến giữa thế kỷ này, Việt Nam trở thành nước phát triển,  thu nhập cao. Nói đơn giản rằng, đất nước bên bờ sóng với truyền thống hào hùng mấy nghìn năm lịch sử sẽ là một quốc gia thịnh vượng, phát triển. Thịnh vượng bao hàm cả kinh tế, xã hội, văn hóa. Phát triển nhanh, nhưng phải bền vững, không tàn phá môi trường. Giàu kinh tế và cũng giàu văn hóa, giữ vững chủ quyền, độc lập dân tộc, giữ vững từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đất nước muốn trường tồn thì phải ổn định, dân phải no ấm, hạnh phúc. Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Đảng muốn mạnh thì phải có đảng viên, cán bộ mạnh, có tài để thu phục nhân tài, có tâm để tỏa sáng lương tâm. Vì vậy, mong Đại hội XIII lựa chọn được, lựa chọn kỹ lưỡng, lựa chọn đúng những đồng chí thật sự xứng đáng, thật sự tiêu biểu, thật sự vì dân vì nước, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, phải có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, gương mẫu, tiên phong, thật sự là hạt nhân đoàn kết.

Niềm tin và kỳ vọng thiết tha ấy cũng chính là tình cảm, là lòng dân hướng về Đảng.

Hải Đường