Điều chỉnh kích thước chữ

Môi giới gánh tự doanh, Chứng khoán VPS báo lãi sau thuế tăng 49% quý II/2021

(CLO) Trong quý II/2021, VPS tiếp tục dẫn đầu về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền bảo đảm trên HoSE và môi giới cổ phiếu trên HNX với thị phần lần lượt 16,4% và 14,1%.

Audio

Theo báo cáo tài chính quý II/2021 mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS ghi nhận gần 2.010 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 131% so với cùng kỳ.

VPS_1

Trong đó, doanh thu môi giới trong quý đạt hơn 746 tỷ đồng, gấp gần 6 lần thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong quý II/2021, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền bảo đảm trên HoSE với thị phần 16,4%. Đồng thời, VPS cũng dẫn đầu về môi giới cổ phiếu trên HNX với thị phần 14,1%.

Mảng tự doanh đã đóng góp phần lớn nhất trong tổng doanh thu với hơn 947,3 tỷ đồng, tăng trưởng 55,2% so với cùng kỳ. Lãi cho vay margin và ứng trước lên tới hơn 199 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự tăng trưởng doanh thu, chi phí hoạt động của VPS cũng tăng 147% so với cùng kỳ lên 1.660 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nghiệp vụ môi giới cao gấp 4,9 lần cùng kỳ, ở mức hơn 580,7 tỷ đồng. Lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng gần gấp đôi, lên 972,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, VPS lãi ròng hơn 159,3 tỷ đồng, tăng 49,4% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 361 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% và 74,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2021, các khoản cho vay và phải thu lên đến 7.382,5 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu kỳ trong khi vốn chủ sở hữu của VPS chỉ ở mức 3.500 tỷ đồng. Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tại công ty đạt 14.827 tỷ, tăng gấp đôi so với số đầu năm.

Minh Nhật

Bình Luận