Điều chỉnh kích thước chữ

Môi trường kinh doanh đã có nhiều cải thiện

(CLO) Môi trường kinh doanh Việt Nam trong những năm qua liên tục đạt được những bước chuyển biến mạnh mẽ, được cộng đồng quốc tế và DN đánh giá cao. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, với môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ 82/189 lên 68/190) thì Việt Nam đã đạt mức tăng tốt nhất trong thập niên qua.

Audio

Tăng mạnh hỗ trợ và cải cách

 

Với những hỗ trợ và cải thiện đã tạo cho môi trường kinh doanh có những sức bật mới (Ảnh TL)

 

Để hỗ trợ DN, Chính phủ hiện đang có 3 Nghị quyết lớn. Đó là Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, định hướng đến năm 2020.

Theo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế thì Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp khá cụ thể để cải cách thể chế, chính sách, thủ tục hành chính với những ứng dụng về công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế và thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuế. Ví dụ như việc ban hành Thông tư 119/2014 sửa đổi 7 thông tư, đơn giản hoá mẫu biểu, tờ khai thuế giá trị gia tăng đã giúp DN không phải gửi cơ quan thuế nhiều mẫu biểu; thu hẹp sự khác biệt giữa kế toán và thuế; bỏ tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý.

Cũng theo thống kê của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, những cải cách này đã nâng mức doanh thu để khai thuế giá trị gia tăng theo quý từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Nhờ quy định này, mỗi năm DN giảm từ 12 lần xuống còn 4 lần khai thuế giá trị gia tăng, nhất là với DN vừa và nhỏ. Từ năm 2014 đến nay, số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế giảm được 290 giờ, giảm được 8 lần khai thuế giá trị gia tăng và 4 lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.

Tạo đà cho doanh nghiệp

 

Trong thời gian qua, số lượng doanh nghiệp mới thành lập đã tăng mạnh (Ảnh TL)

 

Theo Viện chiến lược và chính sách tài chính, với những cải thiện trên đã tạo đà cho môi trường kinh doanh có những sức bật mới. Tính riêng năm 2017, Việt Nam có 126.859 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng (so với năm 2016 tăng 15,2% về số DN và tăng 45,4% về số vốn đăng ký). Trong 6 tháng đầu năm 2018, số DN đăng ký thành lập mới tăng 5,3% (64.531 DN đăng ký thành lập mới), số vốn đăng ký cũng tăng 8,9% (trên 649 nghìn tỷ đồng) so với kỳ năm 2017.

Môi trường kinh doanh Việt Nam trong những năm qua liên tục đạt được những bước chuyển biến mạnh mẽ, được cộng đồng quốc tế và DN đánh giá cao. Năm 2017, Việt Nam xếp thứ 55/137 quốc gia về năng lực cạnh tranh toàn cầu; môi trường kinh doanh tăng 14 bậc (từ 82/189 lên 68/190 của bảng xếp hạng). Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, đây là mức tăng tốt nhất mà Việt Nam đạt được trong thập niên qua. Các chỉ số này được ghi nhận chính là nhờ vào nỗ lực cải thiện thủ tục nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng giao dịch điện tử…

Theo nhận định của 3 tổ chức xếp hạng Moody’s, Standards and Poor’s và Fitch, xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam đã được nâng từ mức ổn định lên mức tích cực trong năm 2017. Chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 12/2017 cũng đã tăng lên 52,5 điểm. Điều này minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và điều kiện kinh doanh của nước ta hiện nay.

Kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2017) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ cộng đồng DN. Cụ thể, niềm tin của cộng đồng DN vào môi trường kinh doanh đang được khơi dậy. 52% DN tư nhân trong nước và 60% DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho biết họ sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Đây là chỉ số niềm tin cao nhất của cộng đồng kinh doanh kể từ năm 2011 trở lại đây.

Ngọc Hà