Điều chỉnh kích thước chữ

Một doanh nghiệp may ở Bình Thuận sắp trả cổ tức bằng tiền gấp 20 lần thị giá

(CLO) Với khoảng 4,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết sẽ chi hơn 9,72 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Audio

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (MCK: PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu sẽ nhận về 2.000 đồng/cổ phiếu sở hữu vào ngày 20/5. Thời gian thanh toán vào ngày 4/6/2021.

Với khoảng 4,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi hơn 9,72 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1 này.

Giá đóng cửa PTG ngày 6/5 đang là 100 đồng/cổ phiếu. Như vậy với mức chi trả 2.000 đồng/cổ phiếu, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết sẽ chia cổ tức gấp 20 lần thị giá.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết

Tính đến cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết gồm các cá nhân trong một gia đình gồm ông Huỳnh Văn Nghi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng hai con là Huỳnh Thanh Vũ, Huỳnh Mỹ Linh, Phó Tổng Giám đốc và vợ là Dương Thị Thu Hồng nắm tổng gần 41% vốn điều lệ. Theo đó, gia đình ông Nghi dự kiến thu về gần 4 tỷ đồng trong đợt này.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2020 của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết đạt 87% kế hoạch và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 397 tỷ đồng. Song, do chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể nên lợi nhuận sau thuế thu về đã tăng gấp hơn 200% so với năm 2019.

Năm 2021, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết đặt mục tiêu doanh thu hơn 434 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2020. Doanh nghiệp kỳ vọng lãi sau thuế đạt 37,35 tỷ đồng tương đương mức giảm so với cùng kỳ năm trước là 13,4%.

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hoá vào 2/9/2002. Vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 48,6 tỷ đồng với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất quần áo may sẵn, may gia công, dịch vụ thương mại, xây dựng và đầu tư.

Kỳ Hoa