Điều chỉnh kích thước chữ

Một số khu vực tại huyện đảo Trường Sa được bỏ phiếu bầu cử sớm

(CLO) Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Audio
Bỏ phiếu bầu cử tại Trường Sa.

Bỏ phiếu bầu cử tại Trường Sa.

Trước đó, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia để xem xét, quyết định về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Mới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức bầu cử đúng ngày 23/5/2021 đối với khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa.

Các khu vực bỏ phiếu còn lại của thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/5/2021, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Hiện nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện cầu truyền hình trực tiếp tại đảo Trường Sa Lớn.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn đúng quy định.

Được biết, huyện Trường Sa có 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 72 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Huyện Trường Sa cũng đã thành lập 24 tổ bầu cử, trong đó khối bờ có 3 tổ, khối đảo có 21 tổ.

PV