Điều chỉnh kích thước chữ

Một số tính năng của Messenger và Instagram sẽ không khả dụng ở châu Âu

(CLO) Facebook đã chặn một số tính năng của người dùng Messenger và Instagram tại châu Âu, những người dùng ở các quốc gia này nếu truy cập vào các tính năng đó sẽ có thông báo tính năng tạm thời không khả dụng.

Audio

Sự kiện: Messenger

Một số tính năng của Messenger và Instagram sẽ không khả dụng ở châu Âu 1

Cụ thể hơn, Facebook đã chặn một số tính năng như nhãn dán trong Instagram và cuộc thăm dò trong Messenger. Facebook cho biết rằng đây là việc bắt buộc thực hiện để nhằm tôn trọng các quy tắc mới đối với dịch vụ nhắn tin ở châu Âu mà Facebook đang triển khai.

Mặc dù vậy nhưng Facebook cũng không công bố rõ ràng những tính năng nào của 2 ứng dụng này sẽ bị chặn ở trên trang hỗ trợ của mình.

Một số tính năng của Messenger và Instagram sẽ không khả dụng ở châu Âu 2

Tính năng thăm dò trên Messenger và Instagram giúp người dùng có thể sử dụng các cuộc thăm dò để lập kế hoạch và phối hợp với những người khác trên Messenger. Một thành viên trong nhóm có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến và những người khác có thể bỏ phiếu để chọn hoạt động, chọn thời gian hoặc chọn địa điểm.

Với tính năng dán nhãn, người dùng có thể thấy các nhãn dán trên Instagram để thêm nhãn quyên gọp, nhãn dãn thử thách, nhãn câu đố, nhãn đến ngược hay nhãn thăm dò ý kiến.

Các tính năng này sẽ được vô hiệu hóa để tuân thủ các quy định mới về sử dụng dữ liệu ở các nước EU. Không biết lúc nào Facebook sẽ khôi phục lại các tính năng này nhưng nhiều khả năng nó sẽ trở lại trong thời gian tới.