Điều chỉnh kích thước chữ

Một số văn bản Bộ, ngành trả lời cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc giải quyết

(CLO) Theo Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình, đến nay, 100% kiến nghị về các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được giải quyết, trả lời cử tri. Tuy nhiên, một số văn bản Bộ, ngành trả lời cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc giải quyết.

Audio

100% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (sáng 23/5); Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các ĐBQH, đã có 3.393 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Kiến nghị của cử tri (KNCT) liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp, nông thôn; Nội vụ; Giao thông, vận tải; Tài nguyên và Môi trường… Đến nay, 100% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri.

mot so van ban bo nganh tra loi cu tri chua the hien ro trach nhiem trong viec giai quyet hinh 1

Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình.

Kết quả giải quyết như sau: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đã trả lời 110/110 kiến nghị.

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đã giải quyết và trả lời 3.217/3.217  kiến nghị.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã giải quyết, trả lời 41/41 kiến nghị. Trong đó, TANDTC, VKSNDTC đã trả lời về quy định tổ chức phiên tòa trực tuyến; việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nâng cao chất lượng xét xử ...

Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát những vấn đề mới phát sinh

Theo ông Dương Thanh Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế:

Thứ nhất, một số quyền lợi hợp pháp của người dân đã được quy định nhưng việc tổ chức triển khai chưa hiệu quả nên người dân chưa được thụ hưởng.

Cụ thể, cử tri tỉnh Nghệ An phản ánh, Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex đã dừng bán bảo hiểm tàu cá cho các chủ tàu. Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo để ngư dân tiếp tục được mua bảo hiểm tàu cá theo chính sách ưu đãi được quy định tại Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Về việc này, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm quyền lợi cho người dân được thụ hưởng chính sách ưu đãi về bảo hiểm tàu cá theo quy định tại Nghị định số 67.

mot so van ban bo nganh tra loi cu tri chua the hien ro trach nhiem trong viec giai quyet hinh 2

Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp.

Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị sớm cấp Ra-đi-ô cho các đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định số 1860 phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”.

Qua giám sát, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1860, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chưa triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định trên; có giải pháp khắc phục để các đối tượng thụ hưởng được cấp Ra-đi-ô.

Thứ hai, một số KNCT chưa được giải quyết do một số Bộ, ngành chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, không thống nhất về quan điểm khi nghiên cứu giải quyết.

Cụ thể, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội cho biết, cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 28 để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và các văn bản QPPL hiện hành.

Về nội dung nêu trên, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Công thương khẩn trương thực hiện thủ tục công bố văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 28 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và cần nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề cử tri kiến nghị trước khi ban hành văn bản trả lời cử tri, tránh việc không thống nhất khi giải quyết, trả lời.

Tiếp đó, cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận kiến nghị các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Về nội dung này, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nêu trên khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn.

mot so van ban bo nganh tra loi cu tri chua the hien ro trach nhiem trong viec giai quyet hinh 3

Ban Dân nguyện kiến nghị các Đoàn ĐBQH, ĐBQH nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị cử tri.

Thứ ba, KNCT mặc dù đã được Bộ, ngành chỉ đạo giải quyết nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc nên chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đó, cử tri tỉnh Đắk Nông tiếp tục kiến nghị di dời đường dây điện cao thế 500 KV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tạo điều kiện để phát triển kinh tế địa phương. Đây là kiến nghị từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri tiếp tục kiến nghị.

Qua giám sát, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện di dời đường dây điện cao thế 500 KV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa.

Thứ tư, một số văn bản Bộ, ngành trả lời cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc giải quyết.

Cụ thể, cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trả lời cử tri, Bộ GD&ĐT cho rằng tại Nghị định số 81 đã quy định cụ thể, chi tiết để có thể thực hiện ngay sau khi Nghị định được ban hành nên không cần ban hành thông tư hướng dẫn.

Qua giám sát cho thấy, tại Nghị định số 81, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81. Trả lời của Bộ GD&ĐT là chưa phù hợp với quy định nêu trên. Kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 81.

Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đợt xả lũ trên lưu vực sông Ba Hạ vào cuối tháng 11 năm 2021 gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trả lời cử tri, Bộ Công thương chỉ nêu các quy định của pháp luật về quy trình vận hành trong mùa lũ đối với sông Ba Hạ nhưng vấn đề cưrê tri quan tâm là làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong đợt xả lũ trên lưu vực sông Ba Hạ vào cuối tháng 11 năm 2021 lại không được đề cập đến. Do đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Công thương trả lời rõ vấn đề cử tri kiến nghị.

Thời gian tới, Ban Dân nguyện kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH một số nội dung, cụ thể là: Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản QPPL; những vấn đề mới phát sinh liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Các Đoàn ĐBQH, ĐBQH nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị cử tri; giải đáp ngay những vấn đề cử tri kiến nghị đã được pháp luật quy định hoặc đã được trả lời, giải quyết dứt điểm, tránh việc tổng hợp những kiến nghị này gửi lên các cơ quan Trung ương đề nghị giải quyết.

Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết những tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, hạn chế chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang kỳ họp sau.

Quốc Trần

Bình Luận
 
 
Tin mới
Câu lạc bộ Nhà báo nữ Cần Thơ: Đoàn kết, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

(CLO) Ngày 25/6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lộ thông số kỹ thuật màn hình iPhone 14

(CLO) Theo báo cáo, iPhone 14 và 14 Plus sẽ sử dụng màn hình LTPS OLED, có kích thước lần lượt là 6,1 inch và 6,9 inch.

Tranh cãi quyền phá thai: Chuyện không chỉ của nước Mỹ

(CLO) Vào ngày 24/6, Tòa án Tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết vụ “Roe kiện Wade” cách đây gần một nửa thế kỷ, khi loại bỏ việc phá thai như một quyền của người dân Mỹ và đang gây ra những phản ứng trái chiều. Thực ra, tranh cãi về quyền phá thai không chỉ là câu chuyện của nước Mỹ.

Du khách sẽ bị tính phí khi đến thăm châu Âu từ năm 2023

(CLO) EU đã công bố khởi động chương trình chứng nhận ETIAS, sẽ ra mắt vào tháng 5/2023.

Báo Kinh tế & Đô thị ra mắt Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

(CLO) Ngày 25/6, báo Kinh tế & Đô thị chính thức ra mắt Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP Cần Thơ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí và thông tin của bạn đọc...

Thu về ngân sách từ thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước đạt 2.180 tỉ đồng

(CLO) Theo Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 382 tỉ đồng, thu về ngân sách nhà nước 2.180 tỉ đồng.

Mỹ tiếp tục sản xuất nhiên liệu sinh học bất chấp khủng hoảng lương thực toàn cầu

(CLO) Mỹ sẽ thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Việt Nam, Hàn Quốc cần chú trọng quan hệ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn

(CLO) Ngày 23/6, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã diễn ra Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30 với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai”, với sự tham dự của đông đảo chính giới và đại diện từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Đường dây vận chuyển ma túy thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh sa lưới

(CLO) Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu 20 gam Methamphetamine cùng nhiều phương tiện liên quan khác.