Điều chỉnh kích thước chữ

Một tháng gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập

(CLO) Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 11/2017, trên cả nước có 10.920 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Audio

Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.131.819 tỷ đồng tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Một tháng gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập 1
 Một tháng gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập trong tháng 11/2017

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở những ngành nghề, như: Bán buôn; bán lẻ; Sửa chữa, ô tô, xe máy; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác... 

Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho thấy, trong 11 tháng đầu năm cả nước có 20.821 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016; Có 34.843 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

PV