Điều chỉnh kích thước chữ

Mức tạm ứng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết

(CLO) Bộ Tài chính vừa có văn bản đóng góp ý kiến vào Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng xây dựng, trong đó có quy định mức tạm ứng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

Báo nói Công luận

Theo Bộ Tài chính, nội dung quản lý vốn tạm ứng theo hợp đồng thực hiện các dự án sử dụng NSNN cần được quy định theo hướng chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong quản lý và sử dụng nguồn vốn NSNN đang khó khăn hiện nay. Mức vốn tạm ứng và số lần tạm ứng được phân định rõ theo từng năm phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng trong năm tương ứng. Đồng thời, tổng mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp đặc biệt cần tạm ứng ở mức cao hơn thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép với đề xuất giảm mức tạm ứng xuống dưới 50% như đang thực hiện.

 

Theo ý kiến dự thảo đề xuất của Bộ Tài chính, mức tạm ứng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (Ảnh TL)

 

Bên cạnh đó, nhằm có chế tài xử lý đối với việc sử dụng tạm ứng, thu hồi tạm ứng góp phần giảm số dư tạm ứng lớn và kéo dài qua nhiều năm tại kho bạc Nhà nước (KBNN), Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi nội dung này. Cụ thể, vốn tạm ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với KBNN để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho NSNN. Đây cũng là quy định nhằm tăng trách nhiệm đối với các đơn vị sử dụng vốn tạm ứng nguồn NSNN

Riêng đối với dự án sử dụng NSNN, do kế hoạch vốn không hoàn toàn tương thích với tiến độ thực hiện dự án do phải phù hợp với cân đối NSNN hàng năm, nên ngoài việc căn cứ vào tiến độ thực hiện còn phải căn cứ vào kế hoạch vốn được bố trí trong năm. Đối với hợp đồng sử dụng vốn NSNN, Bộ Tài chính đã kiến nghị quy định vốn tạm ứng trong năm phải phù hợp với kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao cho dự án. Đồng thời, không nên quy định mức tạm ứng tối thiểu đối với các hợp đồng thực hiện dự án sử dụng NSNN.

Ngọc Hà